Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Studia paedagogica 2020, roč. 25, č. 1. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12

Článek
Obsah - Contents. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 3–4.

Článek
Smetáčková, Irena, Francová, Veronika. Souvislosti mezi vnímanou kvalitou vztahů v pedagogických sborech a syndromem vyhoření u vyučujících základních škol. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 9–32.

Článek
Obrovská, Jana, Tůma, František. Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 155–177.

Článek
Šmejkalová, Martina, Chvál, Martin. Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníků základních škol. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 127–154.

Článek
Back matter. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. .

Článek
Machovcová, Kateřina, Beláňová, Andrea, Kostelecká, Yvona, McCabe, Marta. Rodičovské vnímání dětských potřeb a rozhodnutí vzdělávat doma. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 33–50.

Článek
Lorenzová, Jitka. Motivace studentů a absolventů ke studiu oboru sociální pedagogika – mezi osobním rozvojem a službou?. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 79–105.

Článek
Sedláček, Martin. Editorial. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 5–8.

Článek
Front matter. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. .

Článek
Khuri, Ziyad. Syndrom vyhoření u arabských učitelek v Izraeli ve vztahu k vybraným organizačním proměnným. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 179–200.

Článek
Huťťová, Karin, Halamová, Júlia. Efekt tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaobranu pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 107–125.

Článek
Majerčíková, Jana, Urbaniecová, Klára. Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 51–77.