Patočka's concept of style and the aesthetic attitude

Název: Patočka's concept of style and the aesthetic attitude
Přispěvatel
Hořínek, Matouš (překladatel)
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 142-146
Rozsah
142-146
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BARTHES, Roland. 1972 [1964]. Critical Essays, transl. Richard Howard (Evanston: Northwestern University)

[2] PATOČKA, Jan. 1989 [1953]. "Negative Platonism", in Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, trans and ed. Erazim Kohák (Chicago: University of Chicago Press), pp. 175–206

[3] PATOČKA, Jan. 2004a [1965]. "Učení o minulém rázu umění", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 319–345

[4] PATOČKA, Jan. 2004b [1966]. "Umění a čas", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 303–318

[5] PATOČKA, Jan. 2004c [1967]. "Čas, věčnost a časovost v Máchově díle", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 359–388

[6] PATOČKA, Jan. 2015 [1966]. "Art and Time", transl. Derek and Marzia Paton, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 52, No. 1, pp. 99–113

[7] PATOČKA, Jan. 2019 [1967]. "Time, Eternity, and Temporality in the Work of Karel Hynek Mácha", in Jan Patočka: Care for the Soul. Three Essays by Jan Patočka (booklet), trans. Alex Zucker (Edinburgh: Indigo Press), pp. 11–37