Slavica litteraria 2020, roč. 23, č. 2

Obrázek
Rok
2020
Rok vydání
2020
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles
Page Title
7-25 One century of English translations of Ján Kollár (1832–1931) Andričík, Marián | pdficon
27-37 Образ Иисуса Христа в тексте и контексте романа "На ножах" Н. С. Лескова Starygina, Natal'ja N. | pdficon
39-60 Židovská literatura bez uvozovek : koncepce literatury tří identit Mikulášek, Alexej | pdficon
61-73 Aplikácia metód kognitívneho výskumu na hraniciach literatúry a filmu : Ted Chiang – Príbeh tvojho života a jeho konceptuálne metafory Getlík, Peter | pdficon
75-83 Славянские проповедники Константин и Мефодий и их наследие в интерпретации палеослависта Йозефа Вашицы Pavera, Libor | pdficon
85-96 Ilustracje Stanisława Haykowskiego w powieści Ferdynanda Ossendowskiego Pod sztandarami Sobieskiego Gorczyca, Wojciech | pdficon
97-109 Město jako domov a znázornění jeho vlivu na formování národní identity v současné ukrajinské literatuře Kuznietsova, Krystyna | pdficon
111-126 The representation of the Operation Anthropoid in selected works Sağlam, Büke | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Page Title
127-136 K poválečnému vývoji polské prózy Všetička, František | pdficon
137-148 Fiodor Michajlovič Dostojevskij – téma a postava Žemberová, Viera | pdficon
149-157 Aktuálne podoby literárnej tvorivosti autorov s rôznorodou väzbou na békešskočabiansky región Šenkár, Patrik | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Page Title
159-161 Stanislav Rakús – jubileum medzi textom a jeho teóriou Žemberová, Viera | pdficon
163-169 Za prof. dr. Hanou Voisine-Jechovou Pospíšil, Ivo | pdficon
171-172 Památce Grzegorze Gazdy Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
173-177 Kniha o lyrice jako koncepce, výzva a malé americko-české srovnání Pospíšil, Ivo | pdficon
178-180 Arturo Cronia, slavista európskeho formátu Di Vico, Paolo | pdficon
181-183 Světová literatura v diskusi Pokrivčák, Anton; Zelenka, Miloš | pdficon
184-186 Pohľady na diela zo slovenskej literárnej a výtvarnej scény Mihalková, Gabriela | pdficon
187-192 Ivan Cankar (1876–1918) a kontexty jeho díla : potřeba širších pohledů Pospíšil, Ivo | pdficon
193-194 O knize k jubileu Václava Štěpánka: Od moravských luk k balkánským horám Mikulecký, Jakub | pdficon
195-197 Žánr biografie v ruské tradici i v zahraniční literatuře Vágnerová, Marta | pdficon
Glosy a zprávy – Glosses and reports
Page Title
198-201 Od maja 1968 do novembra 1989: Transformacije sveta, literature in teorie Juvan, Marko | pdficon
202-204 Jazyky a literatura Židů z interdisciplinární perspektivy Kučera, Petr | pdficon