2

Title: Slavica litteraria
Rok: 2020
Ročník: 23
Číslo: 2
Rok vydání
2020
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles
Title Document
One century of English translations of Ján Kollár (1832–1931) | 7–25
Andričík, Marián
PDF
Образ Иисуса Христа в тексте и контексте романа "На ножах" Н. С. Лескова | 27–37
Starygina, Natal'ja N.
PDF
Židovská literatura bez uvozovek : koncepce literatury tří identit | 39–60
Mikulášek, Alexej
PDF
Aplikácia metód kognitívneho výskumu na hraniciach literatúry a filmu : Ted Chiang – Príbeh tvojho života a jeho konceptuálne metafory | 61–73
Getlík, Peter
PDF
Славянские проповедники Константин и Мефодий и их наследие в интерпретации палеослависта Йозефа Вашицы | 75–83
Pavera, Libor
PDF
Ilustracje Stanisława Haykowskiego w powieści Ferdynanda Ossendowskiego Pod sztandarami Sobieskiego | 85–96
Gorczyca, Wojciech
PDF
Město jako domov a znázornění jeho vlivu na formování národní identity v současné ukrajinské literatuře | 97–109
Kuznietsova, Krystyna
PDF
The representation of the Operation Anthropoid in selected works | 111–126
Sağlam, Büke
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Title Document
K poválečnému vývoji polské prózy | 127–136
Všetička, František
PDF
Fiodor Michajlovič Dostojevskij – téma a postava | 137–148
Žemberová, Viera
PDF
Aktuálne podoby literárnej tvorivosti autorov s rôznorodou väzbou na békešskočabiansky región | 149–157
Šenkár, Patrik
PDF
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Title Document
Stanislav Rakús – jubileum medzi textom a jeho teóriou | 159–161
Žemberová, Viera
PDF
Za prof. dr. Hanou Voisine-Jechovou | 163–169
Pospíšil, Ivo
PDF
Památce Grzegorze Gazdy | 171–172
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Kniha o lyrice jako koncepce, výzva a malé americko-české srovnání | 173–177
Pospíšil, Ivo
PDF
Arturo Cronia, slavista európskeho formátu | 178–180
Di Vico, Paolo
PDF
Světová literatura v diskusi | 181–183
Pokrivčák, Anton; Zelenka, Miloš
PDF
Pohľady na diela zo slovenskej literárnej a výtvarnej scény | 184–186
Mihalková, Gabriela
PDF
Ivan Cankar (1876–1918) a kontexty jeho díla : potřeba širších pohledů | 187–192
Pospíšil, Ivo
PDF
O knize k jubileu Václava Štěpánka: Od moravských luk k balkánským horám | 193–194
Mikulecký, Jakub
PDF
Žánr biografie v ruské tradici i v zahraniční literatuře | 195–197
Vágnerová, Marta
PDF
Glosy a zprávy – Glosses and reports
Title Document
Od maja 1968 do novembra 1989: Transformacije sveta, literature in teorie | 198–201
Juvan, Marko
PDF
Jazyky a literatura Židů z interdisciplinární perspektivy | 202–204
Kučera, Petr
PDF