"Intelektualistické" pojetí hodnot Karla Engliše : příspěvek k dějinám české filozofie u příležitosti 140. výročí narození prof. JUDr. Karla Engliše, prvního rektora Masarykovy univerzity

Název: "Intelektualistické" pojetí hodnot Karla Engliše : příspěvek k dějinám české filozofie u příležitosti 140. výročí narození prof. JUDr. Karla Engliše, prvního rektora Masarykovy univerzity
Variantní název:
  • Karel Engliš's "Intellectualist" concept of value : a contribution to the history of Czech philosophy at the occasion of the 140th anniversary of the birth of Karel Engliš – the first rector of Masaryk University
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2020, roč. 67, č. 2, s. 65-70
Rozsah
65-70
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.