"Intelektualistické" pojetí hodnot Karla Engliše : příspěvek k dějinám české filozofie u příležitosti 140. výročí narození prof. JUDr. Karla Engliše, prvního rektora Masarykovy univerzity

Title: "Intelektualistické" pojetí hodnot Karla Engliše : příspěvek k dějinám české filozofie u příležitosti 140. výročí narození prof. JUDr. Karla Engliše, prvního rektora Masarykovy univerzity
Variant title:
  • Karel Engliš's "Intellectualist" concept of value : a contribution to the history of Czech philosophy at the occasion of the 140th anniversary of the birth of Karel Engliš – the first rector of Masaryk University
Source document: Studia philosophica. 2020, vol. 67, iss. 2, pp. 65-70
Extent
65-70
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ENGLIŠ, Karel. Malá logika. Praha: Melantrich 1947.

[2] ENGLIŠ, Karel. Teorie hodnoty a hodnocení. Praha: Melantrich 1947.

[3] ENGLIŠ, Karel. Věčné ideály lidstva. Praha: Vyšehrad 1992.

[4] GABRIEL, Jiří. Filozofie Josefa Tvrdého. Brno: Masarykova univerzita 1982.

[5] KAŠPAR, Lukáš. Svatých už zůstalo opravdu málo. Téma. 2020, 31, s. 23.

[6] ŠMÍDOVÁ, Iva. Život a dílo prof. JUDr. Karla Engliše. Brno: Masarykova univerzita 1993.

[7] VENCOVSKÝ, František. Karel Engliš. Boskovice: Albert 1993.