Kramářské písně interdisciplinárně

Název: Kramářské písně interdisciplinárně
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2021, roč. 69, č. 1, s. 119-121
Rozsah
119-121
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Kosek, Pavel et al. Do Brna široká cesta: kramářské písně se světskou tematikou: katalog k výstavě: Moravské zemské muzeum, 4. září 2020 - 7. března 2021. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020. 128 stran. ISBN 978-80-7028-532-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek vznikl s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.