Linguistica Brunensia 2021, roč. 69, č. 1

Obrázek
Rok
2021
Rok vydání
2021
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Články – Articles
Page Title
5-38 Volha – řeka sedmi jmen Blažek, Václav | pdficon
39-57 Семантика праславянского слова *žiwotъ и его континуантов Sajenko, Michail Nikolajevič | pdficon
59-80 Peculiarities of the national fishing: Slovak Rhythmic Law and related species Sukač, Roman | pdficon
81-92 A lexicographical study of Czech and Spanish phraseology in spontaneous informal language production Gutiérrez Rubio, Enrique | pdficon
Kronika – Anniversaries
Page Title
93-96 Profesor Miroslav Grepl: in memoriam Karlík, Petr | pdficon
97-99 Jubileum Jana Balhara Pleskalová, Jana | pdficon
100-102 (70) Petrovi ke kulatinám přeje Mojmír Dočekal, Mojmír | pdficon
103-105 Soupis prací Petra Karlíka za léta 2010–2020 Janků, Lucie | pdficon
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Page Title
107 [Benveniste, Émile. Studie z obecné lingvistiky] Vykypěl, Bohumil | pdficon
108-111 [Language contact: an international handbook. Volume 1.] Boček, Vít | pdficon
112 [Jakobson, Roman. Remarks on the Phonological Evolution of Russian in Comparison with the Other Slavic Languages] Vykypěl, Bohumil | pdficon
113-118 Tři sborníky o vernakularizaci Vykypěl, Bohumil | pdficon
119-121 Kramářské písně interdisciplinárně Šimečková, Marta | pdficon