1

Title: Linguistica Brunensia
Year: 2021
Volume: 69
Issue: 1
Publication year
2021
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Články – Articles
Title Document
Volha – řeka sedmi jmen | 5–38
Blažek, Václav
PDF
Семантика праславянского слова *žiwotъ и его континуантов | 39–57
Sajenko, Michail Nikolajevič
PDF
Peculiarities of the national fishing: Slovak Rhythmic Law and related species | 59–80
Sukač, Roman
PDF
A lexicographical study of Czech and Spanish phraseology in spontaneous informal language production | 81–92
Gutiérrez Rubio, Enrique
PDF
Kronika – Anniversaries
Title Document
Profesor Miroslav Grepl: in memoriam | 93–96
Karlík, Petr
PDF
Jubileum Jana Balhara | 97–99
Pleskalová, Jana
PDF
(70) Petrovi ke kulatinám přeje Mojmír | 100–102
Dočekal, Mojmír
PDF
Soupis prací Petra Karlíka za léta 2010–2020 | 103–105
Janků, Lucie
PDF
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Title Document
[Benveniste, Émile. Studie z obecné lingvistiky] | 107
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Language contact: an international handbook. Volume 1.] | 108–111
Boček, Vít
PDF
[Jakobson, Roman. Remarks on the Phonological Evolution of Russian in Comparison with the Other Slavic Languages] | 112
Vykypěl, Bohumil
PDF
Tři sborníky o vernakularizaci | 113–118
Vykypěl, Bohumil
PDF
Kramářské písně interdisciplinárně | 119–121
Šimečková, Marta
PDF