Dialektika – spojnice mezi českým strukturalismem a marxismem? : několik poznámek o dialektice u Jana Mukařovského

Název: Dialektika – spojnice mezi českým strukturalismem a marxismem? : několik poznámek o dialektice u Jana Mukařovského
Variantní název:
  • Dialectics – a link between Czech structuralism and Marxism? : a few notes on Jan Mukařovský's dialectics
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 90-110
Rozsah
90-110
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
During the 20th century, dialectics was applied in many philosophical and scientific disciplines. The remarkable use of the dialectical method occurred, for example, in Marxism but also in structuralism, which was developed in the 1920s by the Prague Linguistic Circle. The study focuses on the works of the Czech literary scholar and aesthetician Jan Mukařovský (1891–1975). The author provides a detailed description and analysis of both Mukařovský's conception of dialectics and his efforts to find a link between structuralism and Marxism. According to Mukařovský, dialectics is a tool of thought and knowledge, a method to discover and explore the contradictions appearing in reality. The author of the study demonstrates that it was dialectics which Mukařovský considered a link between structuralism and Marxism.
Note
Tato práce vznikla s podporou grantu GA ČR 17-22913S, "Český literárněvědný marxismus: Nový pohled". Při práci na publikaci byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).