2

Title: Studia philosophica
Rok: 2021
Ročník: 68
Číslo: 2
Rok vydání
2021
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 5
Petrželka, Josef
PDF
Studie – Articles
Title Document
Spor o "bytí a nebytí německé filosofie v Čechách" | 7–28
Špačková, Sonja
PDF
Zranitelnost v diskusi: skepse a možná cesta ven | 29–46
Matiaško, Maroš
PDF
Eseje – Essays
Title Document
Proč Slunce svítí a hřeje? Aristotelovy potíže : překlad 7. kapitoly II. knihy spisu O nebi a komentář | 47–59
Pospiech, Richard; Petrželka, Josef
PDF
Rozhledy, recenze, rozhovory – Views, reviews, interviews
Title Document
Zpráva o popularizaci filosofie a vědy | 61–65
Krob, Josef
PDF
[Scheidel, Walter. Velký nivelizátor: násilí a nerovnosti od doby kamenné po 21. století] | 67–70
Holzbachová, Ivana
PDF
Rozhovor s Dušanem Lužným a Lubošem Bělkou | [71]–84
Petrželka, Josef; Lužný, Dušan; Bělka, Luboš
PDF
hidden section Studia philosophica
Title Document
Studia philosophica | [85]–86
PDF