Jubileum Heleny Karlíkové (*1. 6. 1957)

Název: Jubileum Heleny Karlíkové (*1. 6. 1957)
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2022, roč. 70, č. 1, s. 84-100
Rozsah
84-100
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Obsahuje "Soupis prací Heleny Karlíkové (1981–2021)" na s. 87-100.
Text vznikl s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.