Villnow Komárková, Jana

Varianty jmen:

Villnow Komárková, Jana (preferováno)
Komárková, Jana
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Villnow Komárková, Jana. Dodatek k soupisu prací Evy Havlové. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 201–203.

Článek
Villnow Komárková, Jana; Boček, Vít. Jubileum Heleny Karlíkové (*1. 6. 1957). Linguistica Brunensia. 2022, roč. 70, č. 1, s. 84–100.

Článek
Villnow Komárková, Jana. Jubileum Ilony Janyškové (* 14. 11. 1954). Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2, s. 93–102.

Článek
Villnow Komárková, Jana. K původu a vývoji českých výrazů vinohrad a vinice v areálovém kontextu. Linguistica Brunensia. 2016, roč. 64, č. 2, s. 65–76.

Článek
Mićanović, Krešimir. Krešimir Mićanović. Porta Balkanica. 2009, roč. 1, č. 1-2, s. 71–73.

Článek
Villnow Komárková, Jana. [Němec, Igor. Práce z historické jazykovědy]. Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 377–378.

Článek
Drakulić, Slavenka. Slavenka Drakulić: Mramorová kůže. Porta Balkanica. 2011, roč. 3, č. 1-2, s. 85–89.

Článek
Villnow Komárková, Jana; Blažek, Václav. Slovanské *širъ & *širokъ. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 121–134.

Článek
Villnow Komárková, Jana. [Stojkov, Stojko. Izbrani ezikovedski trudove ; Mladenov, Maksim. Dialektologija, balkanistika, etnolingvistika]. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 291–294.

Článek
Villnow Komárková, Jana. [Teorija dijahronijske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika = Theory of diachronic linguistics and the study of slavic languages]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 307–309.

Článek
Villnow Komárková, Jana; Boček, Vít. Vzpomínka na Ludmilu Pacnerovou. Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 4, s. 56–57.