Villnow Komárková, Jana

Name variants:

Villnow Komárková, Jana (preferred)
Komárková, Jana
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Villnow Komárková, Jana. Dodatek k soupisu prací Evy Havlové. Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 201–203.

Article
Villnow Komárková, Jana; Boček, Vít. Jubileum Heleny Karlíkové (*1. 6. 1957). Linguistica Brunensia. 2022, vol. 70, iss. 1, pp. 84–100.

Article
Villnow Komárková, Jana. Jubileum Ilony Janyškové (* 14. 11. 1954). Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 93–102.

Article
Villnow Komárková, Jana. K původu a vývoji českých výrazů vinohrad a vinice v areálovém kontextu. Linguistica Brunensia. 2016, vol. 64, iss. 2, pp. 65–76.

Article
Mićanović, Krešimir. Krešimir Mićanović. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 71–73.

Article
Villnow Komárková, Jana. [Němec, Igor. Práce z historické jazykovědy]. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 377–378.

Article
Drakulić, Slavenka. Slavenka Drakulić: Mramorová kůže. Porta Balkanica. 2011, vol. 3, iss. 1-2, pp. 85–89.

Article
Villnow Komárková, Jana; Blažek, Václav. Slovanské *širъ & *širokъ. Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 121–134.

Article
Villnow Komárková, Jana. [Stojkov, Stojko. Izbrani ezikovedski trudove ; Mladenov, Maksim. Dialektologija, balkanistika, etnolingvistika]. Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 291–294.

Article
Villnow Komárková, Jana. [Teorija dijahronijske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika = Theory of diachronic linguistics and the study of slavic languages]. Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 307–309.

Article
Villnow Komárková, Jana; Boček, Vít. Vzpomínka na Ludmilu Pacnerovou. Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 4, pp. 56–57.