Topinkovo souznění aneb Nacházení francouzských stop v tvorbě Miloslava Topinky

Název: Topinkovo souznění aneb Nacházení francouzských stop v tvorbě Miloslava Topinky
Variantní název:
  • Topinka's consonance or, Finding French traces in arts by Miloslav Topinka
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 58-72
Rozsah
58-72
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Miloslav Topinka's artistic work has been strongly associated with the francophone environment since its beginnings in 1965. Miloslav Topinka acknowledges his affinity with the French parasurrealist group Le Grand Jeu, which is reflected, among other things, in his publishing activities and translations. Links to the work of the French artist Marcel Duchamp can be also found. The paper reflects related elements of the work of Miloslav Topinka, the group Le Grand Jeu, and Marcel Duchamp as well as the natural ties between the French and Czech cultures.
Note
Tento příspěvek je výstupem z projektu Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy) II řešeného v rámci Studentské grantové soutěže Ostravské univerzity (reg. SGS03/FF/2021). Zkrácená podoba příspěvku s názvem Kulturní pluralita v tvorbě Miloslava Topinky byla přednesena na VI. kongresu literárněvědné bohemistiky.
Reference
[1] DAUMAL, René. 1996. Černá poesie, bílá poesie (Liberec: Dauphin)

[2] GILBERT-LECOMTE, Roger. 1996. Škvíra (Praha: Trigon)

[3] GILBERT-LECOMTE, Roger. 2006. Život láska smrt prázdno a vítr (Praha: Malvern)

[4] TOPINKA, Miloslav. 1969a. Kostry prostoru, údaje pro katalog přehlídky československého umění NOVÉ CESTY III, dostupné v archivu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

[5] TOPINKA, Miloslav. 1969b. Utopír (Praha: Mladá fronta)

[6] TOPINKA, Miloslav. 1991. Krysí hnízdo (Praha: Mladá fronta)

[7] TOPINKA, Miloslav. 2002. Trhlina (Praha: Trigon)

[8] DAUMAL, René. 2010. "Síla slova v indické poetice", in DAUMAL, René: a mlčení rozhání temnoty (Praha: Malvern), s. 81–103

[9] GILBERT-LECOMTE, Roger. 2017. "Proměny poezie", in TOPINKA, Miloslav – ŠERÝ, Ladislav (eds.): Le Grand Jeu. Vysoká hra (Praha: Malvern), s. 58–80

[10] CHALUPECKÝ, Jindřich. 1968–1969. Korespondence, dostupná v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, Praha, fond J. Chalupeckého č. 605, karton k21

[11] CHALUPECKÝ, Jindřich. 1998. Úděl umělce. Duchampovské meditace (Praha: Torst)

[12] KOSKOVÁ, Helena. 1996. Hledání ztracené generace (Jinočany: H&H)

[13] LANGEROVÁ, Marie. 1991. "Text-obydlí", Tvar, roč. 2, č. 47, s. 6

[14] LINHARTOVÁ, Věra. 2010. "'Wozu dichten?'", in LINHARTOVÁ, Věra: Soustředné kruhy (Praha: Torst), s. 323–329

[15] NOVOTNÝ, Vladimír. 1991. "Básník generace 1968", in TOPINKA, Miloslav: Krysí hnízdo (Praha: Mladá fronta), s. 127–137

[16] PEČINKOVÁ, Pavla. 1998. "Doslov", in CHALUPECKÝ, Jindřich: Úděl umělce. Duchampovské meditace (Praha: Torst), s. 410–427

[17] PETRBOK, Václav – SMYČKA, Václav. 2019. "Jak psát transkulturní dějiny?", in PETRBOK, Václav – SMYČKA Václav – TUREK Matouš – FUTTERA Ladislav: Jak psát transkulturní literární dějiny? (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR), s. 7–20

[18] TOPINKA, Miloslav. 2007a. "hadí kámen I", in týž: Hadí kámen. Eseje, články, skici 1966–2006 (Brno: Host), s. 7–18

[19] TOPINKA, Miloslav. 2007b. "zkušenost proměny – rozrýhnutí prázdna", in týž: Hadí kámen. Eseje, články, skici 1966–2006 (Brno: Host), s. 229–249

[20] TOPINKA, Miloslav. 2017. "Ediční poznámka", in TOPINKA, Miloslav – ŠERÝ, Ladislav (eds.): Le Grand Jeu. Vysoká hra (Praha: Malvern), s. 435–439

[21] TOPINKA, Miloslav. 2018. "Nalézt místo a formuli aneb Co pro mne znamená francouzská poesie", in MARÈS, Antoine – RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza: Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století (Praha: Památník národního písemnictví), s. 300–315

[22] VAŇKOVÁ, Irena. 2007. "'Každým slovem mohu proměnit vše, čeho se dotknu…' Řeč a tělesnost v poezii (Nad texty Miloslava Topinky)", in VAŇKOVÁ, Irena: Nádoba plná řeči (Praha: Karolinum), s. 263–282

[23] HORÁK, Ondřej. 2010. "Miloslav Topinka: O Věře Linhartové", Hospodářské noviny [online]. 30. 12. 2010 [citováno 12. 9. 2022]. Dostupné z: https://archiv.hn.cz/c1-49060300-o-vere-linhartove

[24] KOPÁČ, Radim. 2019. "Eugen Brikcius uvádí: Díl první – Jindřich Chalupecký & Miloslav Topinka", Kulturní magazín UNI [online]. č. 01/2019 [citováno 12. 9. 2022]. Dostupné z: https://www.magazinuni.cz/ruzne/eugen-brikcius-uvadi-dil-prvni-jindrich-chalupecky-miloslav-topinka