Biblioterapie ve výuce literatury na středních školách

Název: Biblioterapie ve výuce literatury na středních školách
Variantní název:
  • Bibliotherapy in teaching literature at secondary schools
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 95-125
Rozsah
95-125
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The following article presents several options of the use of bibliotherapy as a psychotherapeutic method in teaching literature at grammar schools. It is divided into three parts: the first one deals with the theoretical background and advantages of this method including didactic benefits, and describes methodology the authors use at school. The second part brings attention to potential dangers for teachers who decide to use bibliotherapy from the point of view of psychology. The third part looks into two issues which emerge when using bibliotherapy at school: the didactic method of teaching literature and literary canon. The study is followed by a bibliotherapeutic experiment which has been already realised at school.
Note
Obsahuje: Příklad biblioterapeutického experimentu, s. 112-121
Reference
[1] ANONYM. 2010. Rukopis královédvorský. Rukopis zelenohorský (Brno: Česká knižnice, Host)

[2] ANONYM. 2016. Život svaté Kateřiny (Praha: Česká knižnice, Host)

[3] ERBEN, Karel Jaromír. 2013. Kytice – České pohádky (Brno: Česká knižnice, Host)

[4] MORNŠTAJNOVÁ, Alena. 2017. Hana (Brno: Host)

[5] PETIŠKA, Eduard. 2005. Staré řecké báje a pověsti (Praha: Albatros)

[6] ZOLA, Émile. 1969. Zabiják (Praha: Odeon)

[7] AFOLAYAN, Johnson A. 1992. "Documentary Perspective of Bibliotherapy in Education", Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, roč. 33, č. 2, s. 137–148. Dostupné z: https://scholarworks.wmich.edu/reading_horizons/vol33/iss2/5

[8] ALONSO GARCÍA, Orlando. 2008. Biblioterapia y desarrollo personal (La Habana: Editorial Ciencias Médicas)

[9] BLOOM, Harold. 2000. Kánon západní literatury: knihy, které prošly zkouškou věků (Praha: Prostor)

[10] ČESKÁ ASOCIACE PRO PSYCHOTERAPII. 2022. Definice psychoterapie dle evropského standardu [online]. [cit. 14. 9. 2022]. Dostupné z: https://www.czap.cz/resources/Documents/Definice_Psychoterapie_stanovy.pdf

[11] EDER, Jürgen. 2021. "Příliš mladí na kánon? Kdy se do kánonu dostane nejnovější literatura?", Souvislosti, roč. 32, č. 3, s. 29–34

[12] ERIKSON, Erik. H. 1966. "Eight Ages of Man", Interantional Journal of Psychiatry, roč. 2, č. 3, s. 281–300

[13] FIALA, Jan. 2019. "Gamifikace ve výuce", Metodický portál RVP [online]. 31. 01. 2019, [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21961/GAMIFIKACE-VE-VYUCE.html

[14] FEDROVÁ, Stanislava. 2006. Hodnoty a hranice: svět v české literatuře, česká literatura ve světě: sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR)

[15] HEIDEBRING, Horst. 1997. Psychologie morálního vývoje (Praha: Portál)

[16] HNÍK, Ondřej. 2015. "Didaktika literatury: od polemických diskursů po formování samostatného oboru", in Iva STUCHLÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, et al.: Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. (Brno: Masarykova univerzita), s. 41–65

[17] HNÍK, Ondřej. 2021. Didaktika literatury: výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. (Praha: Univerzita Karlova)

[18] HYNES, Arleen McCarty – HYNES-BERRY, Mary. 1986. Bibliotherapy – the interactive process: a handbook (Boulder, Colo.: Westview Press)

[19] CHROBÁK, Jakub – HORSÁKOVÁ, Monika – PORTEŠOVÁ, Veronika. 2014. Literatura v souvislostech 4: učebnice literatury pro střední školy (Plzeň: Fraus)

[20] KOŤÁTKOVÁ, Soňa. 1998. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy (Praha: Karolinum)

[21] LINDEMAN, Barbara – KLING, Martin. 1968. "Bibliotherapy: Definitions, uses and studies", Journal of School Psychology [online], roč. 7, č. 2, s. 36–41 [cit. 2022-05-21]. Dostupné z: doi.org/10.1016/0022-4405(68)90130-1

[22] MAICH, Kimberly – KEAN, Sharon. 2004. "Read Two Books and Write Me in the Morning!: Bibliotherapy for social emotional intervention in the inclusive classroom", Teaching Exceptional Children Plus, roč. 1, č. 2

[23] MAICH, Kimberly – KEAN, Sharon. 2009. "Nová maturita z českého jazyka a literatury" [online], Maturitní zpravodaj, [cit. 12. 6. 2022]. Dostupné z: https://maturita.cermat.cz/files/files/zpravodaj/Maturitni_zpravodaj_6_09.pdf

[24] MOKRÁ, Marie – KŘEČEK, Jan. 2019. "Biblioterapie v pedagogické praxi", Komenský, roč. 143, č. 3, s. 37–43

[25] MOSES, H. A. – ZACCARIA, Joseph S. 1969. "Bibliotherapy in an Educational Context: Rationale and Principles", The High School Journal, roč. 52, č. 7, s. 401–411

[26] PARKER, Karen L. 2005. "Reading for Character: Principles of Bibliotherapy Applied to Children's Literature", Faculty Publications and Presentations. Dostupné z: https://digitalcommons.liberty.edu/educ_fac_pubs/2

[27] PROKOP, Vladimír. 1998. Přehled české literatury 20. století (Sokolov: O.K.-Soft)

[28] RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 2021. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. [cit. 13. 6. 2022]. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/09/001_RVP_GYM_-vyznacene_zmeny.pdf

[29] SUVILEHTO, Pirjo. 2019. "We Need Stories and Bibliotherapy Offers One Solution to Developmental Issues", Online Journal of Complementary & Alternative Medicine [online], roč. 1, č. 5. [cit. 2022-03-09]. Dostupné z: https://doi.org/10.33552/OJCAM.2019.01.000523

[30] ŠKYŘÍK, Petr. 2022. Bibliohelp – léčba knihou [online]. [cit. 2022-05-21]. Dostupné z: https://www.bibliohelp.cz/

[31] TLAPA, Tomáš. 2016. "Co víš o autorovi? : glosa k výuce literatury na střední škole", Tvar, roč. 27, č. 21, s. 19.

[32] VALENTA, Josef. 2008. Metody a techniky dramatické výchovy (Praha: Grada Publishing)

[33] VAN LANKVELD, Jacques J. D. M. – VAN DE WETERING, Fleur T. – WYLIE, Kevan – SCHOLTEN, Rob J. P. M. 2021. "Bibliotherapy for Sexual Dysfunctions: A Systematic Review and Meta-Analysis", The Journal of Sexual Medicine [online], roč. 18, č. 3, s. 582–614 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.12.009

[34] VARELA, Miguel – CAPELA, Maria Regina – SERRAINO, Noemi – PEREIRA, José. 2018. "Effects of bibliotherapy in well-being and human development its application in education", in The Creativity and Innovation as a Challenges for the Systems of education – Cross cultural perspective (Toruń: Wydawnictwo Marszałek) 2018, s. 107–119

[35] VOTAVOVÁ, Barbora. 2022. "Kánon 2.0: Zabíjení zombie s Rebeccou Solnit", H7O [online]. 22. 1. 2022 [cit. 13. 6. 2022]. Dostupné z: http://www.h7o.cz/kanon-2-0-zabijeni-zombii-s-rebeccou-solnit/ Celý seriál dostupný z: http://www.h7o.cz/zanr/kanon-2-0/

[36] VYHLÁŠKA Č. 177/2009 Sb. 2020. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn a doplnění [online]. 2009, úprava 2020 [cit. 13. 6. 2022]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/54069_1_1/

[37] YALOM, Irvin D. – LESZCZ Molyn. 2021. Teorie a praxe skupinové psychoterapie (Praha: Portál)