Analýza českých, chorvatských a bulharských frazémů s toponymickými komponenty

Název: Analýza českých, chorvatských a bulharských frazémů s toponymickými komponenty
Zdrojový dokument: Krejčí, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2022, pp. 103-209
Rozsah
103-209
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
bulharsky
chorvatsky (hrv)
Licence: Neurčená licence