Analýza českých, chorvatských a bulharských frazémů s toponymickými komponenty

Title: Analýza českých, chorvatských a bulharských frazémů s toponymickými komponenty
Author: Krejčí, Pavel
Source document: Krejčí, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2022, pp. 103-209
Extent
103-209
Type
Chapter
Language
Czech
Bulgarian
Croatian (hrv)
License: Not specified license