Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1974, roč. 23, č. D21

Obrázek
Rok
1974
Rok vydání
1975
Stati
Page Title
[7]-18 Heкoтopыe жaнрoвыe и cтилeвыe тeндeнции в coвpeмeннoй coвeтcкoй дpaмaтypгии Mikulášek, Miroslav | pdficon
[19]-22 Hranice sémiotického přístupu k literárnímu dílu Pavelka, Jiří | pdficon
[23]-[56] Die Visio Fulberti nach einer bislang unbeachteten Brünner Handschrift aus dem Ende des 14. Jahrhunderts : (amico Jaroslauo Ludvíkovský octogenario) Zatočil, Leopold | pdficon
[49]-61 Dva vývojové články staročeské hymnografie : památce prof. dr. Antonína Škarky († 12. listopadu 1972) Kopecký, Milan | pdficon
[63]-74 Bemerkungen zur deutschen Fassung der Reisebeschreibung Mandevilles Uhrová, Eva | pdficon
[75]-81 Lermontovovy burleskní poémy Kšicová, Danuše | pdficon
[83]-98 Kollárův vliv v básnictví Ilyrů Kudělka, Viktor | pdficon
[99]-110 Dravci a jejich svět : (některé hry A.F. Pisemského v kontextu ruské dramatiky) Vlašínová, Vlasta | pdficon
[111]-121 Mistrovství vlastních podobizen Karla Tomana Závodský, Artur | pdficon
[123]-130 Tradice a současnost v díle Giorgose Seferise Dorovský, Ivan | pdficon
[131]-144 Eliot and Tennyson : (some facts to the dramatic technique of Murder in the cathedral) Kyzlinková, Lidia | pdficon
Rozhledy
Page Title
[145]-150 Otázky analýzy literárního textu : (ze slovenské literárně teoretické produkce) Vlašínová, Vlasta | pdficon
[151]-171 Studium Cankarova díla v poválečném čtvrtstoletí : (bilance a výhledy) Kudělka, Viktor | pdficon
[173]-188 Die deutsche politisch-aktivistische Dichtung und Publizistik 1815-1819 Härtl, Heinz | pdficon
[189]-192 Ein wertvoller Beitrag zur Robert Musil-Forschung Krejčí, Karel | pdficon
[193]-196 Deux nouvelles éditions pour le centenaire de Charles Péguy Novák, Otakar | pdficon
[197]-201 La "nouvelle critique" roumaine Šrámek, Jiří | pdficon
[203]-208 O novější dánské literatuře Munzar, Jiří | pdficon
[209]-215 Au carrefour des arts Novák, Otakar | pdficon
Recenze
Page Title
[217] [Minárik, Jozef. Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry] Kopecký, Milan | pdficon
218-221 [Deyl, Rudolf. Vavříny s trny : (herecké podobizny)] Krystýnková, Jarmila | pdficon
221-222 Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965 Závodský, Artur | pdficon
222-225 [Jelistratova, A.A. Gogol a problémy západoevropského románu] Pospíšil, Ivo | pdficon
225-228 [Drewitz, Ingeborg. Bettine von Arnim : Romantik-Revolution-Utopie. Mit 8 Bildtefeln] Krejčík, Tomáš | pdficon
228-229 Славянские скаски [i.e. сказки] : сказки для царевны Несмеяны Vlašínová, Vlasta | pdficon
Zprávy
Page Title
[231]-234 Symposium, literatura, umění a revoluce Vlašínová, Vlasta | pdficon
234-236 K nedožitým sedmdesátinám I.N. Goleniščeva-Kutuzova Kopecký, Milan | pdficon
236 Beseda s Františkem Píškem Závodský, Artur | pdficon
Výměna
Page Title
[237]-249 Výměna Štukavec, Libor | pdficon