Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1972, roč. 21, č. D19

Obrázek
Rok
1972
Rok vydání
1973
Z konference o N. A. Někrasovovi
Page Title
[7] [Úvod] | pdficon
[7]-12 A.S. Puškin ve dvojí tradici ruské epiky čtyřicátých-sedmdesátých let : (Lermontov a Někrasov) Svatoň, Vladimír | pdficon
[13]-19 Neruda a Někrasov : (k typovému příbuzenství obou básníků) Honzík, Jiří | pdficon
[21]-26 Ejchenbaum o Někrasovovi Grebeníčková, Růžena | pdficon
[27]-32 O potížích překladu Někrasovových básní do češtiny Bergrová, Zdenka | pdficon
[33]-38 K problematice Někrasovovy občanské poezie v české recepci Vlašínová, Vlasta | pdficon
[39]-42 Poéma N.A. Někrasova a sovětská poezie Burian, Jaroslav | pdficon
[43]-50 Ohlas a recepce Někrasovova díla v makedonské a bulharské literatuře Dorovský, Ivan | pdficon
Stati
Page Title
[51]-76 Die gereimte Katharinenlegende im Codex Nr. 206 der Stiftsbibliothek in Götteweig nebst einem Prager Fragment : (donum Arturo Závodský sexagenario oblatum) Zatočil, Leopold | pdficon
[77]-86 Osobnost Josefa Floriana a bibliografie vydavatelství Stará Říše : (k 100. výročí Florianova narození) Orlíčková, Hana | pdficon
[87]-100 Die Dialektik Individuum - Gesellschaft bei Bertolt Brecht und William Shakespeare : (Untersucht an den "Coriolan"-Stücken) Richter, Dieter | pdficon
Rozhledy
Page Title
[101]-103 K problematice bibliografie díla Josefa Dobrovského Pražák, Richard | pdficon
[105]-113 Slovinský literární realismus a jeho jugoslávský kontext Kudělka, Viktor | pdficon
[115]-117 Dvě polské publikace o literatuře pro děti a mládež Tenčík, František | pdficon
[119]-129 Le refus de la psychologie traditionnelle chez Marguerite Duras Šrámek, Jiří | pdficon
[131]-134 Nový slovník ruských spisovatelů : (na okraj teorie a dějin naukové prózy) Mandát, Jaroslav | pdficon
[135]-142 Les origines de la culture et de la litterature roumaines Šrámek, Jiří | pdficon
[143]-148 Zamyšlení nad zvukovou dokumentací českého divadla Srna, Zdeněk | pdficon
[149]-153 Theatralia et cinematographica : (volume II) Novák, Otakar | pdficon
Materiály
Page Title
[155]-[161] Dva dopisy Karla Jaromíra Erbena z Ruska Jirásek, Josef; Vlašínová, Vlasta | pdficon
[161]-164 Dva dopisy Vítězslava Nezvala K.H. Hilarovi o dramatu Milenci v Kiosku Závodský, Artur | pdficon
Recenze
Page Title
[165]-167 [Urban, Zdeněk. Pozapomenutá tvář Boženy Němcové] Dorovský, Ivan | pdficon
167-168 [Loužil, Jaromír. Ignác Jan Hanuš] Jeřábek, Dušan | pdficon
168-170 [Ďurišin, Dionýz. Z dejín a teórie literárnej komparatistiky] Vlašínová, Vlasta | pdficon
170-171 Růže, kterouž smrt zavřela Beneš, Bohuslav | pdficon
171-172 [Voldán, Jiří. Šli tři muzikanti a jiné vzpomínky na ty, o nichž se málo psalo] Závodský, Artur | pdficon
172-173 [Laichman, Miloslav. Brněnská Levá fronta 1925-1933] Závodský, Artur | pdficon
173-174 [Ibsen, Henrik. A critical anthology] Munzar, Jiří | pdficon
174-175 The unpublished lectures of William Morris Kocmanová, Jessie | pdficon
176-177 Филологические записки, № 1, 1971 : серия литературы и фольклора Mandát, Jaroslav | pdficon
178 [Csanda, Sándor. Harmadik nemzedék] Pražák, Richard | pdficon
Zprávy
Page Title
[179]-180 In memoriam Josefa Matouše Pelikán, Jarmil | pdficon
180-181 Antonín Škarka zemřel Kopecký, Milan | pdficon
181-183 Petr Grigorjevič Bogatyrev zemřel Beneš, Bohuslav | pdficon
183-184 Alois Sivek odešel Závodský, Artur | pdficon
184-186 Šedesátiny Josefa Hrabáka Válek, Vlastimil | pdficon
186-187 K šedesátinám Františka Tenčíka Palas, Karel | pdficon
[188]-195 Veřejné přednášky o literatuře v letech 1968-1971 Válek, Vlastimil | pdficon
Výměna
Page Title
[196]-206 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon