Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1963, roč. 12, č. D10

Obrázek
Rok
1963
Rok vydání
1963
Poznámka
  • Věnováno V. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Sofii
Stati
Page Title
[5]-13 O vzájemném vztahu literární kritiky a literární historie Hrabák, Josef | pdficon
[15]-34 Metodologické problémy psychologie umělecké a literární tvorby : (psychologická textologie a "psychopoetika") Sus, Oleg | pdficon
[35]-41 Úloha parodie ve vývoji satirické literatury Koutná, Marie | pdficon
[43]-54 Satira jako zbraň literární kritiky : (na okraj literárních satir F.L. Čelakovského z dvacátých let 19. století) Závodský, Artur | pdficon
[55]-79 Polské vlivy v české historické próze Krystýnek, Jiří | pdficon
[81]-98 Některé ohlasy bogomilství ve staré ruské literatuře a ústní slovesnosti Poláková, Jana | pdficon
[99]-106 K polské a české verzi hry o žebrácích Kopecký, Milan | pdficon
[107]-110 K česko-polským vztahům v oblasti literatury pro mládež na počátku 20. století Tenčík, František | pdficon
[111]-119 Ke stylistickým a kompozičním zvláštnostem "Okurovského cyklu" M. Gorkého Burian, Jaroslav | pdficon
Rozhledy
Page Title
[121]-126 Z nových prací o slovanském verši Hrabák, Josef | pdficon
[127]-133 Nové sovětské práce o lidové pohádce Mandát, Jaroslav | pdficon
[134]-138 Aspects du réalisme littéraire vus par la critique soviétique Fryčer, Jaroslav | pdficon
[139]-146 Zamyšlení nad dvěma studiemi o memoárové literatuře Válek, Vlastimil | pdficon
[147]-149 Nové bádání o staropolském dramatu Kopecký, Milan | pdficon
[150]-152 Entre le classicisme et le romantisme Novák, Otakar | pdficon
Glosy
Page Title
[153]-154 Nad dvěma knihami vzpomínek Závodský, Artur | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[155]-159 [Obst, Milan; Scherl, Adolf. K dějinám české divadelní avantgardy] Weimann, Mojmír; Závodský, Artur | pdficon
159-160 [Angyal, Andreas. Die slawische Barockwelt] Palas, Karel | pdficon
160-162 [Перетц, Владимир Николаевич. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII веков] Krhoun, Mečislav | pdficon
162-163 [Dživelegov, Aleksej Karpovič. Talianska ľudová komédia : commedia dell'arte] Závodský, Artur | pdficon
163-165 Makedonska književnost Dorovský, Ivan | pdficon
165-167 [Cronio, Arturo. La fortuna del Petrarca nelle lettere e nelle arti céche dell'Ottocento] Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
167-168 [Назаренко, Иван Дмитриевич. Общественно-политические, философские и атеистические взгляды Т.Г. Шевченко] Krhoun, Mečislav | pdficon
169-170 [Pračka, Břetislav; Králík, Oldřich; Dvořák, Jaromír. Bezručův proces] Závodský, Artur | pdficon
170-172 [Василенок, Сергей Иванович. Фольклор и литература Белорусии эпохи феодализма] Krhoun, Mečislav | pdficon
172-173 [Добровольский, Лев Михайлович. Библиография литературы о М.Е. Салтыкове-Щедрине: 1848-1917] Vlašínová, Vlasta | pdficon
173-174 [Мольнар, Михайло. Тарас Шевченко у чехів та словаків] Krhoun, Mečislav | pdficon
174-175 Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy Pešta, Pavel | pdficon
Zprávy
Page Title
[176] Německá studie o staročeské Alexandreidě Palas, Karel | pdficon
[176]-177 Dva divadelní večery | pdficon
177 Studijní cesta | pdficon
Page Title
177 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v roce 1962 Kopecký, Milan | pdficon
Page Title
177 Družba českých a německých studentů-rusistů | pdficon
Page Title
177-180 Veřejné přednášky o literatuře, divadle a filmu v roce 1962 Válek, Vlastimil | pdficon
Výměna
Page Title
[181]-185 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon