Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu

Název: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu
Přispěvatel
Pavlásek, Michal (editor)
Nosková, Jana (editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Etnologický ústav AV ČR, Praha – pracoviště Brno
Rok vydání
2013
Rozsah
152 s.
Edice
  • Etnologické studie; 14
ISBN
978-80-210-6480-5 (Masarykova univerzita, Brno)
978-80-87112-75-5 (Etnologický ústav AV ČR, Brno)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 882602
Anotace
  • Ambicí sborníku "Když výzkum, tak kvalitativní: serpentinami bádání v terénu" editorů Michala Pavláska a Jany Noskové je snaha porozumět současným epistemologickým podobám sociálních věd opírajících se o kvalitativní výzkum. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference vypovídá také mnohé o tom, jak vzniká etnografická (sociologická, historická) znalost. Leitmotivem knihy je pokus vyrovnat se s vlastní pozicí badatele v interakci se zkoumaným prostředím. Publikace ve svém záběru shrnuje reflexe střetávání badatele s nástrahami terénního výzkumu prováděného kvalitativními technikami vytváření dat – zúčastněným pozorováním, různými typy rozhovorů, vedením výzkumného deníku –, či se zkoumáním biograficky laděných témat.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 5–6
Pavlásek, Michal; Nosková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky | 7–20
Pavlásek, Michal; Nosková, Jana
PDF
1. Část: Podoby výzkumu v "cizím/exotickém" prostředí
Chapter number Title Custom text
Trnitá cesta výzkumníka za poznáním: kvalitativní výzkum ve vězeňském prostředí | 23–30
Dirga, Lukáš
PDF
Taje a úskalí terénního výzkumu na Balkáně | 31–44
Machová, Barbora
PDF
Terénní výzkum na turecké vesnici (na příkladu vesnice Yörük u Safranbolu) | 45–60
Vytejčková, Kateřina
PDF
2. Část: Podoby výzkumu ve "vlastním/domácím" prostředí
Chapter number Title Custom text
Ako sa z výskumníka stáva domorodec a z domorodca zase výskumník. Ako sa (ne)robí výskum vo vlastnej sociálnej skupine | 63–75
Dolník, Peter
PDF
Stereotyp o vykořeněném pohraničí a teritoriální identita v životních příbězích nejstarší generace obyvatel Českolipska | 76–84
Cidlinová, Jitka
PDF
Výzkum mezikonfesního soužití v terénu : limity kvalitativního přístupu ve studiu náboženství na území jedné lokality | 85–100
Horáková, Anna
PDF
3. Část: Interview – nástrahy jeho provádění a interpretace
Chapter number Title Custom text
Formalizovaný či neformalizovaný přístup k vedení rozhovoru? | 103–112
Jirka, Luděk
PDF
Více než jen slova (o některých úskalích využívání metody orální historie) | 113–122
Krátká, Lenka
PDF
Výzkumy mezi katolickými kněžími (sonda do problematiky) | 123–130
Kostrhounová, Daniela
PDF
4. Část: Etika a kvalitativní výzkum
Chapter number Title Custom text
Když výzkum, tak skrytý: serpentinami formalizované etiky | 133–147
Hejnal, Ondřej; Lupták, Ľubomír
PDF
hidden-section Ediční poznámka
Chapter number Title Custom text
Ediční poznámka | 148
Pavlásek, Michal; Nosková, Jana
PDF
hidden-section Seznam autorů
Chapter number Title Custom text
Seznam autorů | 149–152
PDF