Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu

Image
Contributor
Pavlásek, Michal (Editor)
Nosková, Jana (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Etnologický ústav AV ČR, Praha – pracoviště Brno
Year of publication
2013
Extent
152 s.
Series
  • Etnologické studie; 14
ISBN
978-80-210-6480-5 (Masarykova univerzita, Brno)
978-80-87112-75-5 (Etnologický ústav AV ČR, Brno)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 882602
Description
  • Ambicí sborníku "Když výzkum, tak kvalitativní: serpentinami bádání v terénu" editorů Michala Pavláska a Jany Noskové je snaha porozumět současným epistemologickým podobám sociálních věd opírajících se o kvalitativní výzkum. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference vypovídá také mnohé o tom, jak vzniká etnografická (sociologická, historická) znalost. Leitmotivem knihy je pokus vyrovnat se s vlastní pozicí badatele v interakci se zkoumaným prostředím. Publikace ve svém záběru shrnuje reflexe střetávání badatele s nástrahami terénního výzkumu prováděného kvalitativními technikami vytváření dat – zúčastněným pozorováním, různými typy rozhovorů, vedením výzkumného deníku –, či se zkoumáním biograficky laděných témat.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
5-6 Předmluva | pdf icon Pavlásek, Michal; Nosková, Jana
Page Chapter number Title
7-20 Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky | pdf icon Pavlásek, Michal; Nosková, Jana
1. Část: Podoby výzkumu v "cizím/exotickém" prostředí
Page Chapter number Title
23-30 Trnitá cesta výzkumníka za poznáním: kvalitativní výzkum ve vězeňském prostředí | pdf icon Dirga, Lukáš
31-44 Taje a úskalí terénního výzkumu na Balkáně | pdf icon Machová, Barbora
45-60 Terénní výzkum na turecké vesnici (na příkladu vesnice Yörük u Safranbolu) | pdf icon Vytejčková, Kateřina
2. Část: Podoby výzkumu ve "vlastním/domácím" prostředí
Page Chapter number Title
63-75 Ako sa z výskumníka stáva domorodec a z domorodca zase výskumník. Ako sa (ne)robí výskum vo vlastnej sociálnej skupine | pdf icon Dolník, Peter
76-84 Stereotyp o vykořeněném pohraničí a teritoriální identita v životních příbězích nejstarší generace obyvatel Českolipska | pdf icon Cidlinová, Jitka
85-100 Výzkum mezikonfesního soužití v terénu : limity kvalitativního přístupu ve studiu náboženství na území jedné lokality | pdf icon Horáková, Anna
3. Část: Interview – nástrahy jeho provádění a interpretace
Page Chapter number Title
103-112 Formalizovaný či neformalizovaný přístup k vedení rozhovoru? | pdf icon Jirka, Luděk
113-122 Více než jen slova (o některých úskalích využívání metody orální historie) | pdf icon Krátká, Lenka
123-130 Výzkumy mezi katolickými kněžími (sonda do problematiky) | pdf icon Kostrhounová, Daniela
4. Část: Etika a kvalitativní výzkum
Page Chapter number Title
133-147 Když výzkum, tak skrytý: serpentinami formalizované etiky | pdf icon Hejnal, Ondřej; Lupták, Ľubomír
hidden-section Ediční poznámka
Page Chapter number Title
148 Ediční poznámka | pdf icon Pavlásek, Michal; Nosková, Jana
hidden-section Seznam autorů
Page Chapter number Title
149-152 Seznam autorů | pdf icon