L'oeuvre mobile de Michel Butor

Název: L'oeuvre mobile de Michel Butor
Variantní název:
  • The variable work by Michel Butor
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2012
Rozsah
145 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; č. 414
ISBN
9788021062207
Jazyk
francouzsky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 861331
Anotace
  • Práce definuje tvůrčí principy méně známých textů Michela Butora založených na experimentu, poetizaci a výtvarném umění. Stovky textů a výtvarných zdrojů zde analyzovaných mají své těžiště v pětidílném cyklu Illustrations, v němž se zřetelně profilují dva postupy: intertextový a intermediální. První pracuje novátorským způsobem s citacemi a přepisováním (rewriting) nejen cizích, ale především vlastních textů. Druhý, intermediální, stojí na interakci výtvarného umění a literatury, přičemž Butor usiluje o transpozici estetického účinku vyvolaného výtvarným dílem do básnického jazyka, z něhož vytváří textový ekvivalent barev a tvarů zdůrazněním fyzické složky jazyka v návaznosti na Mallarméovskou tradici. Analýzy a teoretická pojednání jsou zasazeny do širokého kontextu Butorova díla se zdůrazněním teoretických východisek a kontinuity postupů napříč celou tvorbou.
  • This work defines creative principles of Michel Butors less known texts which are based on experiment, poetizing and interaction with fine arts. It analyses hundreds of texts and art resources and focuses on the five part cycle Illustrations and brings special attention to Butors most important creative techniques: intertextuality, which deals with an innovative use of citations and rewriting not only other authors but especially his owns texts; and intermediality, which deals with an interaction of fine arts and literature. It presents Butors transposition of aesthetical effect provoked by the art work into poetic language that becomes a textual equivalent of colours and shapes thanks to the emphasis on the physical aspect of the language, thus following Mallarmés tradition. The analyses and theoretical treatises are put in the large context of Butors writings with an emphasis on theoretical issues and continuity throughout his entire work.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Kateřina Sedláčková
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | [7]
Sedláčková, Kateřina
PDF
hidden-section Introduction
Chapter number Title Custom text
Introduction | 9–10
Sedláčková, Kateřina
PDF
Première partie
Chapter number Title Custom text
Opusculum butorianum : oeuvre multicolore et multiforme | 13–26
Sedláčková, Kateřina
PDF
Seconde partie
Chapter number Title Custom text
Illustrations | 29–92
Sedláčková, Kateřina
PDF
Troisième partie
Chapter number Title Custom text
Arts et lettres | 95–108
Sedláčková, Kateřina
PDF
Tissu de textes (absents) et d'images (absentes) | 109–118
Sedláčková, Kateřina
PDF
Lire Butor | 119–121
Sedláčková, Kateřina
PDF
Conclusion | 123–125
Sedláčková, Kateřina
PDF
Annexe
Chapter number Title Custom text
Aperçu biographique de Michel Butor | 129
Sedláčková, Kateřina
PDF
Bibliographie sélective de Michel Butor | 131–134
Sedláčková, Kateřina
PDF
hidden-section Bibliographie
Chapter number Title Custom text
Bibliographie | 135–140
Sedláčková, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
Index des noms et des oeuvres cités | 141–143
Sedláčková, Kateřina
PDF
hidden-section Index thématique
Chapter number Title Custom text
Index thématique | 144–145
Sedláčková, Kateřina
PDF