Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla

Image
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2015
Rozsah
123 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 441
ISBN
978-80-210-8058-4
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6363582
Anotace
  • Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního díla polského fenomelologa Romana Ingardena tak, jak je interpretována v převážně analyticky smýšlejícím prostředí, rozvíjející dědictví anglosaské filozofické tradice. Součástí práce je rovněž snaha o "argumentaci", tedy převod Ingardenovy teorie do diskurzu analytické estetiky.
  • Anglo American Reception Ingarden s Concept of the Literary Work analyzes the rather sporadically occurring critical reception of Ingarden s concept of the literary work of art within the Anglo-American aesthetics and philosophy. The aim is to present Ingarden's ontological and epistemological theory of the literary work of art as interpreted in a mainly analytically thinking environment emerging Anglo Saxon philosophical traditions heritage. Finally, this thesis tries to "argumentizate" the topic, namely to transpose some basic concepts and ideas of Ingarden's theory into a concept framework of analytic aesthetics.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Hana Řehulková
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
8-11 Úvod | pdf icon Řehulková, Hana
Page Chapter number Title
12-29 1. | Umělecké literární dílo | pdf icon Řehulková, Hana
hidden-section Angloamerická recepce
Page Chapter number Title
30-85 2. | Angloamerická recepce | pdf icon Řehulková, Hana
Page Chapter number Title
86-113 3. | Argumentizace Ingardenova pojetí literárního díla | pdf icon Řehulková, Hana
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
114-116 Závěr | pdf icon Řehulková, Hana
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
117-120 Literatura | pdf icon Řehulková, Hana
hidden-section Résumé
Page Chapter number Title
121-123 Résumé | pdf icon Řehulková, Hana