Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla

Title: Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
123 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 441
ISBN
978-80-210-8058-4
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6363582
Description
  • Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního díla polského fenomelologa Romana Ingardena tak, jak je interpretována v převážně analyticky smýšlejícím prostředí, rozvíjející dědictví anglosaské filozofické tradice. Součástí práce je rovněž snaha o "argumentaci", tedy převod Ingardenovy teorie do diskurzu analytické estetiky.
  • Anglo American Reception Ingarden s Concept of the Literary Work analyzes the rather sporadically occurring critical reception of Ingarden s concept of the literary work of art within the Anglo-American aesthetics and philosophy. The aim is to present Ingarden's ontological and epistemological theory of the literary work of art as interpreted in a mainly analytically thinking environment emerging Anglo Saxon philosophical traditions heritage. Finally, this thesis tries to "argumentizate" the topic, namely to transpose some basic concepts and ideas of Ingarden's theory into a concept framework of analytic aesthetics.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Hana Řehulková
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 8–11
Řehulková, Hana
PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Umělecké literární dílo | 12–29
Řehulková, Hana
PDF
hidden-section Angloamerická recepce
Chapter number Title Custom text
2. | Angloamerická recepce | 30–85
Řehulková, Hana
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Argumentizace Ingardenova pojetí literárního díla | 86–113
Řehulková, Hana
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 114–116
Řehulková, Hana
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 117–120
Řehulková, Hana
PDF
hidden-section Résumé
Chapter number Title Custom text
Résumé | 121–123
Řehulková, Hana
PDF