Studia paedagogica 2018, roč. 23, č. 3

Obrázek
Rok
2018
Rok vydání
2018
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Page Title
[5]-[7] Editorial Švaříček, Roman | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[9]-48 Živé obrazy jako metoda výuky dějepisu : analytické zobecnění poznatků z praxe Rodová, Veronika; Slavík, Jan | pdficon
[49]-67 Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ – empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu Samková, Libuše | pdficon
[69]-90 Perspektívy a limity vytvárania tolerantných medziskupinových postojov vo vyučovaní občianskej náuky na Slovensku Lášticová, Barbara; Hargašivá, Lucia; Andraščiková, Simona; Dráľ, Peter; Findor, Andrej | pdficon
[91]-112 Sociální a personální kontext interkulturního učení žáků středních škol Hladík, Jakub; Ingrová, Nikol; Sobková, Nikola | pdficon
[113]-138 Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců : od obsahu ke kompetencím? Hloušková, Lenka | pdficon
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Page Title
[139]-164 Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí Záleská, Klára | pdficon
Rozhovor – Interview
Page Title
[165]-174 O překračování hranice známého v doktorském studiu zaměřeném na učitelské vzdělávání : rozhovor s Kari Smith Smith, Kari; Švaříček, Roman; Pol, Milan | pdficon
Zpráva – News
Page Title
[175]-181 Příklad dobré projektové praxe ze vzdělávání kariérových poradců Hloušková, Lenka; Fernández-Rey, Elena; Ceinos Sanz, Cristina; Nogueira Pérez, Miguel A.; García-Murias, Rebeca; Gościniak, Małgorzata; Navrátilová, Lenka | pdficon