3

Title: Studia paedagogica
Year: 2018
Volume: 23
Issue: 3
Publication year
2018
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–[7]
Švaříček, Roman
PDF
Stati – Studies
Title Document
Živé obrazy jako metoda výuky dějepisu : analytické zobecnění poznatků z praxe | [9]–48
Rodová, Veronika; Slavík, Jan
PDF
Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ – empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu | [49]–67
Samková, Libuše
PDF
Perspektívy a limity vytvárania tolerantných medziskupinových postojov vo vyučovaní občianskej náuky na Slovensku | [69]–90
Lášticová, Barbara; Hargašivá, Lucia; Andraščiková, Simona; Dráľ, Peter; Findor, Andrej
PDF
Sociální a personální kontext interkulturního učení žáků středních škol | [91]–112
Hladík, Jakub; Ingrová, Nikol; Sobková, Nikola
PDF
Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců : od obsahu ke kompetencím? | [113]–138
Hloušková, Lenka
PDF
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Title Document
Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí | [139]–164
Záleská, Klára
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
O překračování hranice známého v doktorském studiu zaměřeném na učitelské vzdělávání : rozhovor s Kari Smith | [165]–174
Smith, Kari; Švaříček, Roman; Pol, Milan
PDF
Zpráva – News
Title Document
Příklad dobré projektové praxe ze vzdělávání kariérových poradců | [175]–181
Hloušková, Lenka; Fernández-Rey, Elena; Ceinos Sanz, Cristina; Nogueira Pérez, Miguel A.; García-Murias, Rebeca; Gościniak, Małgorzata; Navrátilová, Lenka
PDF