Pekař Jan Marhoul ze strukturalistické a fikčně světové perspektivy

Název: Pekař Jan Marhoul ze strukturalistické a fikčně světové perspektivy
Variantní název:
  • Pekař Jan Marhoul from the structuralist and fictional worlds perspectives
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 71-82
Rozsah
71-82
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with a famous work of Czech modernism, Pekař Jan Marhoul by Vladislav Vančura. The novel has been examined from several theoretical perspectives, nevertheless, the major knowledge of the novel comes from the Prague School structuralists, namely Jan Mukařovský, Zdeněk Kožmín and Mojmír Grygar. The study overviews their investigations and compares them to the result delivered by the application of fictional worlds theory to the novel.
Note
Studie vznikla v rámci grantového projektu 13-29985S GA ČR "Slovník literárněvědného strukturalismu".
Reference
[1] VANČURA, Vladislav, 1947 [1924]. Pekař Jan Marhoul (Praha: Družstevní práce)

[2] DOLEŽEL, Lubomír, 1993 [1973]. Narativní způsoby v české literatuře (Praha: Český spisovatel)

[3] DOLEŽEL, Lubomír, 2003 [1998]. Heterocosmica. Fikce a možné světy (Praha: Karolinum)

[4] GRYGAR, Mojmír, 1970. Vančurův Pekař Jan Marhoul (Praha: Academia)

[5] KOŽMÍN, Zdeněk, 1968. Styl Vančurovy prózy (Brno: UJEP)

[6] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 2006. Vančurův vypravěč (Praha: Akropolis)

[7] POLÁČEK, Jiří, 1994. Portréty a osudy. Postavy v próze Vladislava Vančury (Boskovice: Albert)