Pekař Jan Marhoul ze strukturalistické a fikčně světové perspektivy

Variant title
Pekař Jan Marhoul from the structuralist and fictional worlds perspectives
Author: Fořt, Bohumil
Source document: Bohemica litteraria. 2016, vol. 18, iss. 1, pp. 71-82
Extent
71-82
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
The study deals with a famous work of Czech modernism, Pekař Jan Marhoul by Vladislav Vančura. The novel has been examined from several theoretical perspectives, nevertheless, the major knowledge of the novel comes from the Prague School structuralists, namely Jan Mukařovský, Zdeněk Kožmín and Mojmír Grygar. The study overviews their investigations and compares them to the result delivered by the application of fictional worlds theory to the novel.
Note
  • Studie vznikla v rámci grantového projektu 13-29985S GA ČR "Slovník literárněvědného strukturalismu".
Document
References:
[1] VANČURA, Vladislav, 1947 [1924]. Pekař Jan Marhoul (Praha: Družstevní práce)

[2] DOLEŽEL, Lubomír, 1993 [1973]. Narativní způsoby v české literatuře (Praha: Český spisovatel)

[3] DOLEŽEL, Lubomír, 2003 [1998]. Heterocosmica. Fikce a možné světy (Praha: Karolinum)

[4] GRYGAR, Mojmír, 1970. Vančurův Pekař Jan Marhoul (Praha: Academia)

[5] KOŽMÍN, Zdeněk, 1968. Styl Vančurovy prózy (Brno: UJEP)

[6] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 2006. Vančurův vypravěč (Praha: Akropolis)

[7] POLÁČEK, Jiří, 1994. Portréty a osudy. Postavy v próze Vladislava Vančury (Boskovice: Albert)