Fořt, Bohumil

Name variants:

Fořt, Bohumil (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Chapter
Fořt, Bohumil. Estetické zdroje a metodologické souvislosti českého strukturalistického myšlení. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, pp. 34–48.

Article
Fořt, Bohumil. Fictional worlds' characters: people or clothes hangers?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. 71–79.

Chapter
Fořt, Bohumil. Fikční světy a Pražská škola. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, pp. 119–127.

Article
Fořt, Bohumil. Jiří Kratochvil's postloved postmodern. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, vol. 55, iss. V9, pp. 87–101.

Chapter
Fořt, Bohumil. Jmenný rejstřík. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, pp. 134–135.

Chapter
Fořt, Bohumil. Koncept vyprávění a estetika Jana Mukařovského. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, pp. 49–73.

Article
Fořt, Bohumil. [Koten, Jiří. Jak se fikce dělá slovy: pragmatické aspekty vyprávění]. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 217–220.

Article
Fořt, Bohumil. Kunderovy nesměšné postavy Směšných lásek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 173–183.

Chapter
Fořt, Bohumil. Lingvistické zdroje naratologie Pražské školy. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, pp. 25–33.

Chapter
Fořt, Bohumil. Literatura. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, pp. 128–133.

Article
Fořt, Bohumil. Narratives, their gaps and worlds. Brno studies in English. 2021, vol. 47, iss. 2, pp. 57–68.

Article
Fořt, Bohumil. Nezvalova gotická i surrealistická Valérie. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 78–86.

Article
Fořt, Bohumil. On poetic types or on more?. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 54–61.

Article
Fořt, Bohumil. Pekař Jan Marhoul ze strukturalistické a fikčně světové perspektivy. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 71–82.

Article
Fořt, Bohumil. The Prague School from a semiotic point of view. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 59–68.

Article
Petrželka, Josef; Krob, Josef; Fořt, Bohumil. Rozhovor s Josefem Krobem a Bohumilem Fořtem. Studia philosophica. 2020, vol. 67, iss. 2, pp. 99–118.

Article
Steiner, Petr; Fořt, Bohumil. Ruský formalismus je tak trochu rébus... : rozhovor s Petrem Steinerem. Bohemica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. 123–128.

Chapter
Fořt, Bohumil. Ruská formální škola a její přístup ke zkoumání narativu. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, pp. 9–24.

Chapter
Fořt, Bohumil. Současnost Pražské školy a teorie vyprávění. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, pp. 98–118.

Chapter
Fořt, Bohumil. Vodičkovo zkoumání narativu. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, pp. 74–81.

Chapter
Fořt, Bohumil. Vývojové a literárněhistorické bádání Pražské školy. In: Fořt, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. 2008, pp. 82–97.