Romanická povaha Jungmannova překladu Chateaubriandovy Ataly

Název: Romanická povaha Jungmannova překladu Chateaubriandovy Ataly
Variantní název:
  • The romantic nature of Jungmann's translation of Chateaubriand's Atala
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1, s. 7-21
Rozsah
7-21
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with Jungmann's 1805 translation of Chateaubriand's Atala. It focuses on romantic elements in the translation. Although these elements did not provoke any immediate response in the Czech context, they still functioned as a complex potentiality. 1805 may thus be considered as a turning point in Czech literary romanticism.
Note
Tato studie vznikla v rámci grantového projektu GAČR P406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v českém a slovenském kontextu.
Reference
[1] ARISTOTELES, 1993. Poetika (Praha: GRYF)

[2] BEISSEL, Rudolf, 1978. Von Atala bis Winnetou. Die Vater des Western-Romans (Bamberg: Karl May Verlag)

[3] BÍLÝ, František (ed.), 1910. Korrespondence a zápisky Františka Ladislava Čelakovského II (Praha: Česká akademie Císaře Františka Josefa prvního pro vědy, slovesnost a umění)

[4] BÍLÝ, František (ed.), 1933. Korespondence a zápisky Františka Ladislava Čelakovského IV (Praha: Česká akademie věd a umění)

[5] ČERNÝ, Václav, 1941. Meditace o romantickém neklidu (Praha: Fr. Borový)

[6] FAKTOROVÁ, Veronika, 2012. Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu (Praha: Arsci)

[7] JAKUBEC, Jan, 1934. Dějiny literatury české 2 (Praha: Jan Laichter)

[8] JUNGMANN, Josef, 1958. Překlady II (Praha: SNKLHU)

[9] JUNGMANN, Josef, 1973. Zápisky (Praha: Odeon)

[10] KOZA, Jan, 1911. Chateaubriand exulantem v Anglii a Charlotta Ivesova hrdinkou jeho novelly "Atala" (Klatovy: Čermák)

[11] KOZA, Jan, 1912. Domnělé cesty Chateaubriandovy mezi severoamerickými Indiány a knižní prameny jeho "Ataly" (Klatovy: Závod tiskařský)

[12] KVAPIL, Josef Š., 1958. "Jungmannovy překlady z francouzských spisovatelů", in Josef Jungmann: Překlady II (Praha: SNKLHU), s. 443–492

[13] MÁCHAL, Jan, 1902. Počátky zábavné prosy novočeské. Literatura česká XIX. století 1 (Královské Vinohrady: Jan Laichter), s. 309–355

[14] NOVÁK, Arne, 1995. Přehledné dějiny literatury české (Brno: Atlantis)

[15] ONDRÁK, Prokop, 1851. Chateaubriand François – Mučedníci (Praha: Knížecí arcibiskupská knihtiskárna)

[16] SCHÄFER, Christian, 2009. "François René Vikomte de Chateaubriand". In Kindlers Literaturlexikon (Stuttgart – Weimar: J. B. Metzler Verlag), sv. 3, s. 723–725

[17] SLAVÍK, Václav Otakar (ed.), 1909. Karla Aloisa Vinařického korrespondence a spisy pamětní II (Praha: Česká akademie Císaře Františka Josefa prvního pro vědy, slovesnost a umění)

[18] SOJKA, Jan Erazim, 1953. Naši mužové (Praha: Melantrich)

[19] STIERLE, Karlheinz, 2001. "Co je recepce u fikcionálních textů", in Sedmidubský, M., Červenka, M., Vízdalová, I. (eds.) Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky (Brno: Host), s. 199–242

[20] ŠEDIVÝ, Prokop, 1940. Maran a Onyra. Amerikánský příběh, kterýž se stal, když čtvrtý díl světa Amerika nalezena byla a Španělové a Angličané z žádosti nabytí velikého bohatství, Indiány na křesťanskou víru obraceli (Praha: Toužimský a Moravec)

[21] TUREČEK, Dalibor, 2001. Rozporuplná sounáležitost. Německojazyčné kontexty českého obrozenského dramatu (Praha: Divadelní ústav)

[22] TUREČEK, Dalibor a kol., 2012. České literární romantično. Synopticko pulzační model kulturního jevu (Brno: Host)

[23] VLČEK, Jaroslav, 1917. "Josef Jungmann", in Literatura česká XIX. století 2 (Královské Vinohrady: Jan Laichter), s. 203–269

[24] VODIČKA, Felix, 1994. Počátky krásné prózy novočeské (Praha – Jinočany: H&H)