Tureček, Dalibor

Varianty jmen:

Tureček, Dalibor (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Tureček, Dalibor. Březinova Vedra, aneb, Ucházet se o báseň. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 135–144.

Článek
Tureček, Dalibor. Hankova verze jihoslovanské hrdinské epiky. Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 40–55.

Článek
Tureček, Dalibor. Karel Vinařický: Mezi klasicismem a romantikou. Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 54–92.

Článek
Tureček, Dalibor. Laudis et gratiae relatio. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, roč. 50, č. V4, s. 9–12.

Článek
Tureček, Dalibor. Morfologické rysy Nerudovy fejetonistiky šedesátých let. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 21–31.

Článek
Tureček, Dalibor. Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty. Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 47–59.

Článek
Tureček, Dalibor. Nerudův společensko-politický fejeton jako žánr. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, roč. 41, č. D39, s. 63–74.

Článek
Tureček, Dalibor. Osobnost v průsečících tradice : ke stému výročí narození prof. PhDr. Dušana Jeřábka, DrSc.. Bohemica litteraria. 2022, roč. 25, č. 1, s. 95–102.

Článek
Tureček, Dalibor. Romanická povaha Jungmannova překladu Chateaubriandovy Ataly. Bohemica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1, s. 7–21.

Článek
Urválková, Zuzana; Tureček, Dalibor. Rozhovor s prof. PhDr. Daliborem Turečkem, CSc.. Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 207–213.

Článek
Tureček, Dalibor. Úvodem. Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 5–6.