[Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině]

Název: [Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 183-185
Rozsah
183-185
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 178 s. Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně. Filozofická fakulta ; 75.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.