[Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině]

Title: [Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině]
Author: Bauer, Jaroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 183-185
Extent
183-185
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 178 s. Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně. Filozofická fakulta ; 75.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.