2

Title: Opuscula historiae artium
Rok: 2013
Ročník: 62
Číslo: 2
Rok vydání
2014
ISSN
1211-7390 (print)
2336-4467 (online)
Poznámka
  • Věnováno prof. Miloši Stehlíkovi
Články – Articles
Title Document
"Zu allen diesen kirchen arbeiten hat er zugleich auch die Riße verfertigt..." : brněnský sochař Ondřej Schweigl (1735-1812) jako kreslíř, dekoratér a architekt | 122–137
Valeš, Tomáš
PDF
Johann Franz Josef Schenelli (Genelli) v Kroměříži a Vídni : případ "akademického" vyšívače ve střední Evropě na konci 18. století | 138–151
Suchánek, Pavel
PDF
"Neobarokní" romantický historismus na příkladu sakrální tvorby Benedikta Edeleho a Josefa Břenka | 152–159
Cenková, Pavla
PDF
Kratší studie – Shorter notices
Title Document
Modely Josefa Winterhaldera staršího ve sbírkách Národní galerie v Praze | 160–167
Hladík, Tomáš
PDF
K zakázkám Johanna Wenzela Bergla pro rodný Dvůr Králové nad Labem | 168–179
Arijčuk, Petr
PDF
Archiv – Archives
Title Document
"… mit solchen Männern, wie Sie sind, haben Sr Excellenz mein Hochgräfl: gnädiger Herr Principal gerne zu thun" : Hrabě Ignác Dominik Chorynský z Ledské a jeho umělci František Antonín Sebastini, Ignác Raab, František Vavřinec Korompay, Ondřej Schweigl, David Roentgen et alii | 180–211
Slavíček, Lubomír
PDF
Paměť – Memory
Title Document
Prof. Miloš Stehlík vzpomíná na nové začátky Semináře dějin umění v Brně po roce 1945 | 212–220
Hédlová, Lubomíra; Mečkovský, Robert; Stehlík, Miloš
PDF
Bibliografie prací Prof. PhDr. Miloše Stehlíka 2006-2013 | 221
Slavíček, Lubomír
PDF
hidden section Obsah 62. ročníku
Title Document
Obsah 62. ročníku | 223
PDF