A8

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1960
Ročník: 9
Číslo: A8
Rok vydání
1960
Články
Title Document
К вопросу о происхождении союзов | [5]–18
Bauer, Jaroslav
PDF
Postavení slovesa v obrozenských odborných textech | [19]–28
Jelínek, Milan
PDF
Předmětový genitiv v jazyce Tylovy prózy | [29]–40
Grepl, Miroslav
PDF
К вопросу о функциях беспредложного творительного падежа | [41]–52
Mrázek, Roman
PDF
Zvláštnosti ve shodě přívlastku s řídícím členem v ruštině | [53]–68
Žaža, Stanislav
PDF
Poznámky ke vztahu německého jazyka a verše | [69]–78
Beck, Stanislav
PDF
The decline of the phoneme /r/ in english | [79]–93
Vachek, Josef
PDF
Étude sur la position de l'épithète en roumain | 94–110
Beneš, Pavel
PDF
L'inversion en espagnol | [111]–122
Dubský, Josef
PDF
Zvukový obraz španělštiny ve srovnání s češtinou na podkladě fonémových statistik | [123]–132
Bartoš, Lubomír
PDF
Diskuse
Title Document
K podstatě lidového nářečí | [133]–135
Chloupek, Jan
PDF
Rozhledy
Title Document
Two new studies on pedolinguistics | [136]–142
Pačesová, Jaroslava
PDF
Z jihoamerické lingvistiky | [143]–144
Dubský, Josef
PDF
Recense, referáty, zprávy
Title Document
[Славянский сборник] | [145]–147
Bauer, Jaroslav; Večerka, Radoslav
PDF
[Slovník jazyka staroslověnského] | 147–150
Večerka, Radoslav
PDF
[Birnbaum, Henrik. Untersuchungen zu den Zukunfteumschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen: ein Beitrag zur historischen Verbalsystem des Slavischen] | 150–152
Bauer, Jaroslav
PDF
[Jazykovedné štúdie. Sv. II, Dialektológia] | 152–156
Šlosar, Dušan
PDF
[Šaunová, Iza. Jazyk polský: příručka pro vysoké školy] | 156–157
Pelikán, Jarmil
PDF
[Filičeva, N.I. История немецкого языка] | 157–159
Masařík, Zdeněk
PDF
[Carey, O.V. Mind the stop: a brief guide to punctuation with a note on proof-correction] | 159–160
Firbas, Jan
PDF
Připravovaná vědecká konference | 160–161
Bauer, Jaroslav
PDF
Title Document
Výměna - Обмен - Bücheraustausch - Books received | 162–[164]
PDF