Některé konkurující syntaktické prostředky v nářečí

Název: Některé konkurující syntaktické prostředky v nářečí
Variantní název:
  • Некоторые конкурирующие синтаксические средства в диалекте
    • Nekotoryje konkurirujuščije sintaksičeskije sredstva v dialekte
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. [147]-155
Rozsah
[147]-155
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při zkoumání skladby kterékoli vrstvy národního jazyka lze pozorovat, že je nezřídka možno vystavět výpověď určité sdělné platnosti z mluvnicky různých syntaktických prostředků a konstrukcí. Ve svém příspěvku chceme věnovat pozornost výběrovým možnostem některých těchto prostředků konkurujících si navzájem v místních nářečích a podmínkám, za nichž se konkurence uskutečňuje. K ilustraci svých výkladů použijeme dokladového materiálu z nářečí východomoravských.