Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2003, roč. 52, č. A51

Obrázek
Rok
2003
Rok vydání
2003
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-3151-4
Stati
Page Title
[5]-11 The prefix *sm̥-/ *som- in the Indo-European tree- & plant-names Blažek, Václav | pdficon
[13]-24 Osobennosti vyraženija kategorii roda u oduševlennych suščestvitel'nych v russkom i češskom jazykach Brandner, Aleš | pdficon
[25]-32 Rusko-anglické analogie v akcentuaci na rozdíl od češtiny Jiráček, Jiří | pdficon
[33]-50 Bělorusko, Moldavsko, Irsko, Nizozemsko, Chorvatsko a Čechy v bulharském zeměpisném názvosloví : (otázka dublet) Krejčí, Pavel | pdficon
[51]-56 Еще раз к характеристике отрицательных конструкций в русском языке Žaža, Stanislav | pdficon
[57]-82 Vokale und Konsonanten als Selbst- und Mitlaute : (mit Beispielen aus dem Obersorbischen) : eine späte Intervention in die glossematische Debatte Vykypěl, Bohumil | pdficon
[83]-98 Standard und Nonstandard in der Tschechischen Republik und der deutschsprachigen Schweiz Giger, Markus | pdficon
[99]-111 Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny Šefčík, Ondřej | pdficon
[113]-123 Transpoziční verbální adjektiva aktivní Jelínek, Milan | pdficon
[125]-132 K podstatě slovotvorného procesu přechylování Ziková, Markéta | pdficon
[133]-145 K vnitřní struktuře českých ?participií Karlík, Petr | pdficon
[147]-159 K přechodu feminin od vzoru "kost" ke vzoru "píseň" Obrovská, Jana | pdficon
[161]-177 Analytické préteritum a opisné pasivum v češtině : dvojí způsob saturace silného rysu <+V> hlavy v* Veselovská, Ludmila | pdficon
[179]-189 Několik poznámek k článku Reflexivity Dočekal, Mojmír | pdficon
[191]-202 K analýze konstrukcí akuzativu s infinitivem v češtině Caha, Pavel | pdficon
[203]-212 Český jazykový atlas : neznámé nářeční areály Kloferová, Stanislava | pdficon
[213]-221 Úvahy k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích Čižmárová, Libuše | pdficon
[223]-229 Tvoření depronominálních adverbií zvláště ve východomoravských nářečích Hlubinková, Zuzana | pdficon
[231]-240 K přeneseným pojmenováním a jejich zpracování v 1. dílu Českého jazykového atlasu Hladká, Zdeňka | pdficon
[241]-248 Nespisovné jevy v soukromé korespondenci Šindlerová, Hana | pdficon
Jubilea
Page Title
[249]-255 K životnímu jubileu Milana Jelínka (nar. 1923) Křístek, Michal | pdficon
Bibliografie
Page Title
[257]-258 Bibliografie prací Radoslava Večerky (nar. 1928) publikovaných od r. 1998 | pdficon
[259] Bibliografie prací Jana Chloupka (nar. 1928) publikovaných od roku 1998 | pdficon
Recenze
Page Title
261-263 [Harweg, Roland. Studien zur Textlinguistik] Bílková, Jana | pdficon
263-266 [Untermann, Jürgen. Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen] Blažek, Václav | pdficon
266-269 [Blažiené, Grasilda. Die baltischen Ortsnamen im Samland] Blažek, Václav | pdficon
269-273 [Кравецкий, А.Г.; Плетнева, А.А. История церковнославянского языка в России (конец XIX-XX в.)] Brandner, Aleš | pdficon
273-274 [Kořínek, Josef Miloslav; Erhart, Adolf. Úvod do fonologie] Vykypěl, Bohumil | pdficon