A31

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1983
Ročník: 32
Číslo: A31
Rok vydání
1983
ISSN
0068-2705