Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1976, roč. 25, č. A24

Obrázek
Rok
1976
Rok vydání
1977
Stati
Page Title
[7]-8 K sedmdesátinám profesora Karla Ohnesorga Pačesová, Jana | pdficon
[9]-10 Soupis prací K. Ohnesorga Pačesová, Jaroslava | pdficon
[11]-16 Deiktické kategorie v řeči českého dítěte Pačesová, Jaroslava | pdficon
[17]-26 Der indoeuropäische Konsonantismus im Lichte der nostratischen Theorie Lamprecht, Arnošt | pdficon
[27]-32 Zur Entwicklung des Verbalsystems im Germanischen Erhart, Adolf | pdficon
[33]-37 K etymologii některých slov na ne- Šaur, Vladimír | pdficon
[39]-56 Kmenové protiklady českých sloves a jejich vývoj Šlosar, Dušan | pdficon
[57]-66 Osobní jména v krevní knize městečka Bojkovice Pleskalová, Jana | pdficon
[67]-71 Elipsa, kondensacja a interpretacja semantyczna Grochowski, Maciej | pdficon
[73]-87 Sprachliche und textkritische Bemerkungen zur gereimten Katharinenlegende der Wiener Handschrift 2841 aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts Zatočil, Leopold | pdficon
[89]-102 K charakteristice předponových sloves v Jungmannově Slovníku česko-německém z hlediska současného stavu Uhrová, Eva; Uher, František | pdficon
[103]-109 Заметки по языку Я.Ев. [i.e. Я.Эв.] Пуркине в произведении "Symbolae ad ovi avium historiam ante incubationem" Kelíšková, Anežka | pdficon
Rozhledy
Page Title
[111]-117 Přípravy karpatského jazykového atlasu Vašek, Antonín | pdficon
Recenze - referáty - zprávy
Page Title
[119]-120 [Straková, Vlasta. Substantivní derivace (v ruštině a češtině)] Šlosar, Dušan | pdficon
120-121 [Polo, José. Lingüistica, investigación y enseñanza: (notas y bibliografía)] Bartoš, Lubomír | pdficon
121-122 [Polo, José. Las Oraciones condicionales en español: ensayo de teoría gramatical] Bartoš, Lubomír | pdficon
122-124 [Schächter, Josef. Prolegomena to a critical grammar] Pala, Karel | pdficon
125-126 [Ainsworth, W.A. Mechanisms of speech recognition] Pačesová, Jaroslava | pdficon