Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 2000, roč. 49, č. B47

Obrázek
Rok
2000
Rok vydání
2000
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-2405-4
Ústav FF MU
Obor
Page Title
[5]-6 Přátelské setkání u příležitosti životního jubilea významných osobností české filosofie a logiky 23.3.2000 Šmajs, Josef | pdficon
Články
Page Title
[7]-9 Podíl Brna na velikosti české filosofie : (pohled subjektivní) Zumr, Josef | pdficon
[11]-18 Brněnská katedra filozofie 1950-2000 Zouhar, Jan | pdficon
[19]-24 Člověk a filozof Lubomír Nový Pavlincová, Helena | pdficon
[25]-36 Poválečná brněnská léta J.L. Fischera Gabriel, Jiří | pdficon
[37]-46 Kritická ontologie Nicolaie Hartmanna a ontologie evoluční ontologie Šmajs, Josef | pdficon
[47]-62 Num verum est, num necesse sit? Horyna, Břetislav | pdficon
[63]-74 Skepse v etice : Marquard, Mackie a Weischedel Brázda, Radim | pdficon
[75]-82 Tichý's "Five modes of forming constructions" Raclavský, Jiří | pdficon
[83]-92 Jaká filosofie dějin pro naši dobu? : několik poznámek Horák, Petr | pdficon
[93]-106 Le rationalisme de Démocrite Salem, Jean | pdficon
[107]-112 Ontologické základy poznatelnosti Krob, Josef | pdficon
[113]-125 Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd : (symbol, archetyp a aktualizace) Hroch, Jaroslav | pdficon
[127]-140 Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina Holzbachová, Ivana | pdficon
Rozhledy a ohlasy
Page Title
[141]-145 Krátké variace na téma ὄνομα και νόμος Švandová, Blažena | pdficon
[147]-152 Báječný starý svět, aneb, Mýtus návratu v podání jednoho "ekologicky" orientovaného myslitele : habet mundus iste noctes suas et non paucas Binka, Bohuslav | pdficon
[153]-159 O jedné "malé" učebnici Holzbachová, Ivana | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[161]-163 [Frede, Dorothea. Platons "Phaidon": der Traum von der Unsterblichkeit der Seele] Petrželka, Josef | pdficon
163-165 [Mulgan, Richard Grant. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií] Holzbachová, Ivana | pdficon
165-166 [Mezi řádky = Entre les lignes: Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám. K vydání připravili Herbert Hanreich, Marcela Sedláčková, Petra Stehlíková] Holzbachová, Ivana | pdficon
166-167 [Hain, Radan. Staatstheorie und Staatsrecht in T.G. Masaryks Ideenwelt] Lukeš, Pavel | pdficon
167-170 [Smreková, Dagmar; Palovičová, Zuzena. Podnikateľská a enviromentálna etika] Hroch, Jaroslav | pdficon