M16

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická
Rok: 2011
Ročník: 60
Číslo: M16
Rok vydání
2011
ISSN
1211-6327
ISBN
978-80-210-5655-8
Poznámka
  • Věnováno doc. Elišce Kazdové, CSc., u příležitosti jejího životního jubilea.
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Eneolitická pohřebiště z Prostějova-Čechůvek | [5]–27
Šmíd, Miroslav
PDF
Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Prostějova-Čechůvek a Olomouce-Hejčína | [29]–41
Drozdová, Eva
PDF
Intenzivní studium osídleni v souvislých porostech na příkladu lesního území v mikroregionu říčky Únanovky | [43]–52
Šabatová, Klára
PDF
Bronzový dvojramenný sekeromlat pilinskej proveniencie z obce Riečka (okr. Banská Bystrica) : príspevok k významu ojedinelých nálezov bronzových predmetov | [53]–75
Sklenka, Vladimír; Zachar, Tomáš
PDF
Keramický podstavec mladší doby bronzové z Ivanovic na Hané | [77]–88
Chvojka, Ondřej; Parma, David
PDF
K otázce reparací pravěké keramiky | [89]–100
Novák, Miroslav
PDF
První nález časně laténské spony kowalowického typu na Moravě | [101]–109
Čižmář, Miloš
PDF
Nálezy z oppid Stradonice a České Lhotice ze sbírky J. A. Jíry | [111]–133
Hlava, Miloš
PDF
Budynek ziemiankowy w Szymanowicach, pow. Legnica, woj. Dolnośląskie, stan. 1 – obiekt 146E : uwagi o obiektach z warsztatami tkackimi na osadach ludności kultury przeworskiej | [135]–151
Michałowski, Andrzej; Sikorski, Andrzej
PDF
Die germanische Hütte aus Mořice, Bez. Prostějov : mit Beitragen von Klara Kuzmová und Gabriela Dreslerová | [153]–170
Fojtík, Pavel
PDF
Czech Logboats : early Inland Watercraft from Bohemia and Moravia | [171]–202
Rogers, Jason R.
PDF
Mýlit se je lidské, aneb, Dvakrát měř a jednou kopej : chybné lokalizace několika archeologických výzkumů na Moravě | [203]–218
Dresler, Petr
PDF
Analýza podobnosti drobné středověké plastiky pomocí trojrozměrných modelů | [219]–232
Urbanová, Petra; Vachůt, Petr; Měchurová, Zdeňka
PDF
Miscellanea archaelogica
Title Document
Doktorské (Ph.D., PhDr.), magisterské a bakalářské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2009–2010 | [233]–242
Podborský, Vladimír
PDF
Projekt OP VK "Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe" realizovaný na ÚAM FF MU | [243]–247
Šabatová, Klára
PDF