Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická 2011, roč. 60, č. M16

Obrázek
Rok
2011
Rok vydání
2011
ISSN
1211-6327
ISBN
978-80-210-5655-8
Poznámka
  • Věnováno doc. Elišce Kazdové, CSc., u příležitosti jejího životního jubilea.
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-27 Eneolitická pohřebiště z Prostějova-Čechůvek Šmíd, Miroslav | pdficon
[29]-41 Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Prostějova-Čechůvek a Olomouce-Hejčína Drozdová, Eva | pdficon
[43]-52 Intenzivní studium osídleni v souvislých porostech na příkladu lesního území v mikroregionu říčky Únanovky Šabatová, Klára | pdficon
[53]-75 Bronzový dvojramenný sekeromlat pilinskej proveniencie z obce Riečka (okr. Banská Bystrica) : príspevok k významu ojedinelých nálezov bronzových predmetov Sklenka, Vladimír; Zachar, Tomáš | pdficon
[77]-88 Keramický podstavec mladší doby bronzové z Ivanovic na Hané Chvojka, Ondřej; Parma, David | pdficon
[89]-100 K otázce reparací pravěké keramiky Novák, Miroslav | pdficon
[101]-109 První nález časně laténské spony kowalowického typu na Moravě Čižmář, Miloš | pdficon
[111]-133 Nálezy z oppid Stradonice a České Lhotice ze sbírky J. A. Jíry Hlava, Miloš | pdficon
[135]-151 Budynek ziemiankowy w Szymanowicach, pow. Legnica, woj. Dolnośląskie, stan. 1 – obiekt 146E : uwagi o obiektach z warsztatami tkackimi na osadach ludności kultury przeworskiej Michałowski, Andrzej; Sikorski, Andrzej | pdficon
[153]-170 Die germanische Hütte aus Mořice, Bez. Prostějov : mit Beitragen von Klara Kuzmová und Gabriela Dreslerová Fojtík, Pavel | pdficon
[171]-202 Czech Logboats : early Inland Watercraft from Bohemia and Moravia Rogers, Jason R. | pdficon
[203]-218 Mýlit se je lidské, aneb, Dvakrát měř a jednou kopej : chybné lokalizace několika archeologických výzkumů na Moravě Dresler, Petr | pdficon
[219]-232 Analýza podobnosti drobné středověké plastiky pomocí trojrozměrných modelů Urbanová, Petra; Vachůt, Petr; Měchurová, Zdeňka | pdficon
Miscellanea archaelogica
Page Title
[233]-242 Doktorské (Ph.D., PhDr.), magisterské a bakalářské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2009–2010 Podborský, Vladimír | pdficon
[243]-247 Projekt OP VK "Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe" realizovaný na ÚAM FF MU Šabatová, Klára | pdficon