F21-22

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1977-1978
Ročník: 26-27
Číslo: F21-22
Rok vydání
1978
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Dodatky k pozdně gotické knižní malbě na Moravě | [7]–16
Krása, Josef
PDF
Levicová orientace avantgardy v českém užitkovém umění první poloviny 20. století | [17]–37
Sedlář, Jaroslav
PDF
Materiály – Материалы – Materiaux – Materialien
Title Document
Výzkum románské architektury na Moravě I | [39]–42
Kudělka, Zdeněk
PDF
Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory | 43–44
Kalinová, Alena
PDF
Odkryv kachlových kamen na drobné středověké fortifikaci pod Novým Hradem, okr. Blansko | 44–45
Konečný, Lubomír; Merta, Jiří
PDF
Drobnosti k barokní architektuře Moravy II | 46–54
Kudělka, Zdeněk
PDF
Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník po polovině 18. století | 55–59
Kroupa, Jiří
PDF
Archiválie k činnosti Ignáce Lengelachera v Rajhradě | 60–64
Stehlík, Miloš
PDF
Nové poznatky k dějinám malířství 18. století na Moravě : František Řehoř Ignác Eckstein, Jan Kryštof Handke, Juda Tadeáš Josef Supper, Jan Lukáš Kracker, Felix Ivo Leicher | 65–69
Krsek, Ivo
PDF
Stavitel Jiří Richter, sochař Matyáš Graf a malíř Jan Jiří Ostrovský v Dolních Kounicích | 70–76
Jirka, Antonín
PDF
Obrazy P.F. de Guala (?) z Dačic | 76
Jirka, Antonín
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | 77–78
PDF