Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1960, roč. 9, č. F4

Obrázek
Rok
1960
Rok vydání
1961
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-28 Leoš Janáček o skladebné struktuře klavírních děl Fryderyka Chopina : Václavu Richtrovi k šedesátinám Racek, Jan | pdficon
[29]-46 Nářečí a lidová píseň : k otázce vymezení hranic středního Lašska Novák, Přemysl | pdficon
[47]-60 Lidové taneční motivy v Pogliettiho suitě Rossignolo : své matce k šedesátinám Pečman, Rudolf | pdficon
[61]-74 Dvacátá léta Jaroslava Krále Kutal, Albert | pdficon
[75]-85 K hodnocení strukturalistické sémantiky umění Sus, Oleg | pdficon
Materiály – Материалы – Materialien
Page Title
[86]-97 Z korespondence Jana Trampoty Josefu Kubíčkovi Kudělka, Zdeněk | pdficon
Diskuse – Дискуссия – Diskussion
Page Title
[98]-102 K terminologii v kritice hudební reprodukce Pečman, Rudolf | pdficon
102-106 Problém krásna Sus, Oleg | pdficon
106-111 K ontologickým pojmům v umění Richter, Václav | pdficon
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Page Title
[112]-114 [Buchner, Alexander. Hudební automaty] Racek, Jan | pdficon
114-115 [Zich, Jaroslav. Prostředky výkonného hudebního umění] Pečman, Rudolf | pdficon
115-119 Literatura o českém malířství 20. století za rok 1959 Kudělka, Zdeněk | pdficon
120-122 [Pohribný, Arsén. Jan Trampota] Kudělka, Zdeněk | pdficon
122-124 Jaromír Šíp: Freska Jana Lukáše Krackera v lodi kostela sv. Mikuláše v Praze 3 Krsek, Ivo | pdficon
125-126 [Pohanka, Jaroslav. Dějiny české hudby v příkladech] Štědroň, Bohumír | pdficon
Zprávy – Сообщения – Nachrichten
Page Title
127-128 Zpráva o chopinovském hudebněvědném kongresu ve Varšavě Štědroň, Bohumír | pdficon
Page Title
129-130 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon