2

Title: ProInflow
Rok: 2021
Ročník: 13
Číslo: 2
Rok vydání
2021
ISSN
1804-2406 (online)
Editorial
Title Document
K udržitelnosti lokálních recenzovaných neimpaktovaných časopisů s důrazem na profesionalizaci a vědeckou komunikaci | [1]–3
Lorenz, Michal
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Knihovny v České republice v době pandemie Covid-19 : výsledky kvalitativní studie | [4]–24
Jarolímková, Adéla; Drobíková, Barbora
PDF
Výzkum názoru editorů českých biomedicínských časopisů na pravidla citování : pilotní studie | [25]–49
Kratochvíl, Jiří; Abrahámová, Helga; Fialová, Marta; Stodůlková, Martina
PDF
Vizualizace dat jako informační bariéra u nevidomých uživatelů | [50]–67
Marek, Tomáš
PDF