ProInflow 2021, vol. 13, iss. 2

Image
Year
2021
Publication year
2021
ISSN
1804-2406 (online)
Editorial
Page Title
[1]-3 K udržitelnosti lokálních recenzovaných neimpaktovaných časopisů s důrazem na profesionalizaci a vědeckou komunikaci Lorenz, Michal | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Page Title
[4]-24 Knihovny v České republice v době pandemie Covid-19 : výsledky kvalitativní studie Jarolímková, Adéla; Drobíková, Barbora | pdficon
[25]-49 Výzkum názoru editorů českých biomedicínských časopisů na pravidla citování : pilotní studie Kratochvíl, Jiří; Abrahámová, Helga; Fialová, Marta; Stodůlková, Martina | pdficon
[50]-67 Vizualizace dat jako informační bariéra u nevidomých uživatelů Marek, Tomáš | pdficon