Новая русистика 2013, roč. 6, č. Supplementum

Image
Název čísla
Slavistika: metody kooperace, organizace, společné projekty : mezinárodní metodická příručka
Rok
2013
Rok vydání
2013
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Poznámka
  • Editor Ivo Pospíšil
Ústav FF MU
Obor