Новая русистика 2022, roč. 15, č. 1

Obrázek
Rok
2022
Rok vydání
2022
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Editorial
Page Title
5 Editorial | pdficon
Статьи
Page Title
7-38 Борис Фёдорович Егоров (1926–2020) : портрет учёного в эпистолярной проекции Kozlyk, Ìhor Volodymyrovyč | pdficon
39-54 "Интерактив на дистанте", или Kак русский язык реагирует на изменения в образовательной сфере Valova, Ljudmila Vladimirovna | pdficon
55-66 Изображение войны в творчестве Виктора Астафьева (на материале романа "Прокляты и убиты") Paulouskaya, Hanna | pdficon
Маргиналии
Page Title
67-73 Проблема иностранной (русской) филологии/богемистики и Сергей Никольский Pospíšil, Ivo | pdficon
Рецензии
Page Title
75-79 Рецензия на словарь М.С. Добровой "Так говорят в русском Интернете" Stěpanova, Ludmila | pdficon
80-84 Ruské 18. století jako klíč a jeho přesahy Pospíšil, Ivo | pdficon
84-90 Fundamentální práce o klíčovém literárním vědci 20. století : badatelské rozpětí Dmytra Čyževs'kého Pospíšil, Ivo | pdficon
90-93 Tajemný Gončarov a geneze jeho poetiky : smysl literárního života Pospíšil, Ivo | pdficon
Информаторий
Page Title
95-98 Vzpomínka na profesora Romana Mrázka Brandner, Aleš | pdficon
98-101 Odešla významná ruská slavistka a bohemistka : In memoriam Ljudmily Norajrovny Budagovové Pospíšil, Ivo | pdficon