Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1962, roč. 11, č. G6

Obrázek
Rok
1962
Rok vydání
1963
Obor
Články – Статьи
Page Title
[5]-25 Marxistická filosofie a problematika "všedního dne" : k historii otázky Blažek, Vladimír | pdficon
[27]-42 Vrstvy společenského vědomí a propaganda Steiner, Hanuš | pdficon
[43]-65 Kontrola hospodářských orgánů ve světle leninského stylu práce Štěpánková, Olga; Šabata, Jaroslav | pdficon
[67]-84 O negativních tendencích v hnutí brigád socialistické práce Šabata, Jaroslav | pdficon
[85]-97 K otázce vlivu přímého vedení ČSM stranou na rozvoj pracovní iniciativy mládeže Cahová, Dagmar | pdficon
[99]-109 K historii soudružských soudů Dočkal, Miloslav | pdficon
[111]-121 K některým ekonomickým otázkám překonávání podstatných rozdílů mezi průmyslem a zemědělstvím Michek, Josef | pdficon
[123]-133 Agrární kapitál v Československu a krize let 1929-1933 Setinský, Jiří | pdficon
[135]-151 Zur Methodologie einer entwicklungsgeschichtlichen Deutung der Kategorien der Dialektik Bartoš, Jaromír | pdficon
[153]-162 Heкoтopыe зaмeтки oб oпepaциoнaлизмe Hozman, Karel | pdficon
[163]-170 O progresivním vývoji v živé přírodě Jašek, Antonín | pdficon
Glosy
Page Title
[171]-184 O praxi jako kritériu pravdivosti vědeckých poznatků Tošenovský, Ludvík | pdficon
Recenze a referáty – Rezensionen und Referate – Рецензии и доклады
Page Title
[185]-188 Marxistická studie o dějinotvorné úloze lidu a osobnosti Solař, Josef | pdficon
188-190 Cenný přínos k ujasnění podstatných otázek historického materialismu Smrčka, Walter | pdficon
190-194 Filosofické otázky kybernetiky Tošenovský, Ludvík | pdficon
194-196 [Zelený, Jindřich. O logické struktuře Marxova Kapitálu: příspěvek ke zkoumání základních logických otázek současného marxismu] Bartoš, Jaromír | pdficon
196-198 Keynes a současné rozpory americké ekonomiky Setinský, Jiří | pdficon
198-202 [Manzocchi, Bruzio. Ekonomika Itálie] Reichel, Renato | pdficon
203-204 Sborník Labriolových prací Ovesný, Miroslav | pdficon
204-207 [Dobb, Maurice. An essay on economic growth and planning] Setinský, Jiří | pdficon
207-210 [Lenin, Vladimir Il'jič. O normách stranického života] Bednaříková, Marie | pdficon
210-212 [Boguszak, Jiří; Jičínský, Zdeněk. Právo a zákonnost v ČSSR] Reichel, Renato | pdficon
212-213 [Roca Calderío, Blas. Základy socialismu na Kubě] Beránek, Stanslav | pdficon
213 [Kautsky, Karl. Původ křesťanství] Blažek, Vladimír | pdficon
Zprávy – Nachrichten – Сообщения
Page Title
[214] Věda - víra - pověra Jašek, Antonín | pdficon
[214]-215 Vědecká konference o dějinách KSČ v Jihomoravském kraji Loukotka, Jiří | pdficon
215-216 Přednášková činnost Jednoty filosofické, pobočky v Brně Tošenovský, Ludvík | pdficon
216 Konference o otázkách lékařské morálky Macků, Jan | pdficon
Ze života kateder marxismu-leninismu – Aus dem Leben der Katheder für Marxismus-Leninismus – Из жизни кафедр марксизма-ленинизма
Page Title
[217]-220 K šedesátinám Živana Vodseďálka Macků, Jan | pdficon
Page Title
[221]-226 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon