G22-23

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Rok: 1978-1979
Ročník: 27-28
Číslo: G22-23
Rok vydání
1980
Obor
Stati
Title Document
Sociologie a politika | [7]–23
Köttner, Mojmír
PDF
Kategorie předmětného pole v oblasti tělesné kultury : příspěvek k její metodologické problematice | [25]–38
Hájek, Mojmír
PDF
Zemědělec a jeho krajina | [39]–51
Librová, Hana
PDF
Rodiny s netradiční sociální podmíněností struktury vztahů mezi mužem a ženou | [53]–67
Možný, Ivo
PDF
Sbližování města a venkova z hlediska volného času | [69]–89
Pácl, Pavel
PDF
Domácnost a domácí hospodaření z hlediska socialistického způsobu života | [91]–102
Tomášek, Pavel
PDF
Le philosophe de la morale pratique - le marquis de Sade | [103]–124
Horák, Petr
PDF
The place of the sports activities in the leisure time of the rural population in Czechoslovakia | [125]–131
Hájek, Mojmír; Nekola, Jaroslav
PDF
Sdělení, zprávy a recenze
Title Document
Semináře podnikových sociologů | [133]–134
Gregor, Miroslav
PDF
[Balandier, Georges. Anthropo-logiques] | 134–136
Ovesný, Miroslav
PDF
[Holmstrom, Lynda Lytle. The two-career family ; Rapoport, Rhona; Rapoport, Robert N. Dual-career families] | 136–141
Možný, Ivo
PDF
[Köhler-Wagnerová, Alena. Die Frau im Sozialismus, Beispiel ČSSR] | 141–144
Tomášek, Pavel
PDF
[Adamec, Čeněk a kol. Průzkum postojů české veřejnosti k ochraně přírodního prostředí: závěrečná zpráva o řešení výzkum. úkolu] | 144–145
Librová, Hana
PDF
[Junková, Lydie. Sociální situace neúplné rodiny: výsledky empirického výzkumu sociální situace neúplné rodiny, rozvedené ženy s dětmi do 15 let] | 145–147
Nerudová, Liliana
PDF
[Jędrzycki, Wiesław. Socjolog w zakładzie pracy] | 147–149
Legátová, Jana
PDF
[Albrecht, Milan. Sociální plánování ve strojírenství] | 150
Hájek, Mojmír
PDF