Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1978-1979, roč. 27-28, č. G22-23

Obrázek
Rok
1978-1979
Rok vydání
1980
Obor
Stati
Page Title
[7]-23 Sociologie a politika Köttner, Mojmír | pdficon
[25]-38 Kategorie předmětného pole v oblasti tělesné kultury : příspěvek k její metodologické problematice Hájek, Mojmír | pdficon
[39]-51 Zemědělec a jeho krajina Librová, Hana | pdficon
[53]-67 Rodiny s netradiční sociální podmíněností struktury vztahů mezi mužem a ženou Možný, Ivo | pdficon
[69]-89 Sbližování města a venkova z hlediska volného času Pácl, Pavel | pdficon
[91]-102 Domácnost a domácí hospodaření z hlediska socialistického způsobu života Tomášek, Pavel | pdficon
[103]-124 Le philosophe de la morale pratique - le marquis de Sade Horák, Petr | pdficon
[125]-131 The place of the sports activities in the leisure time of the rural population in Czechoslovakia Hájek, Mojmír; Nekola, Jaroslav | pdficon
Sdělení, zprávy a recenze
Page Title
[133]-134 Semináře podnikových sociologů Gregor, Miroslav | pdficon
134-136 [Balandier, Georges. Anthropo-logiques] Ovesný, Miroslav | pdficon
136-141 [Holmstrom, Lynda Lytle. The two-career family ; Rapoport, Rhona; Rapoport, Robert N. Dual-career families] Možný, Ivo | pdficon
141-144 [Köhler-Wagnerová, Alena. Die Frau im Sozialismus, Beispiel ČSSR] Tomášek, Pavel | pdficon
144-145 [Adamec, Čeněk a kol. Průzkum postojů české veřejnosti k ochraně přírodního prostředí: závěrečná zpráva o řešení výzkum. úkolu] Librová, Hana | pdficon
145-147 [Junková, Lydie. Sociální situace neúplné rodiny: výsledky empirického výzkumu sociální situace neúplné rodiny, rozvedené ženy s dětmi do 15 let] Nerudová, Liliana | pdficon
147-149 [Jędrzycki, Wiesław. Socjolog w zakładzie pracy] Legátová, Jana | pdficon
150 [Albrecht, Milan. Sociální plánování ve strojírenství] Hájek, Mojmír | pdficon